‘Adalet bütün ahlaki görevlerin toplamıdır.’
William Godwin

Hakkımızda

Aldağ Hukuk, uzmanlaşan kadrosuyla ve akademisyen desteğiyle birlikte sistemli bir bütünlükle çalışmalarını sürdürmektedir. Hukuk Büromuz, müvekkillerimizin hukuki işlerine, hızlı ve etkili sonuç verecek çözüm önerileri sunmak için bütün deneyimlerini kullanır. Hukuk büromuz, birlikte çalıştığı diğer illerdeki hukuk büroları vasıtasıyla, müvekkillerin Türkiye’nin 11 ilindeki avukat ihtiyacına cevap verebilmektedir. 11 ilde yer alan çözüm ortaklarımız ile hukuki ihtilafların çözümlenmesi ya da danışmanlık hizmetlerinin kapsamı oldukça genişlemektedir. Geniş bilgi ve tecrübelerimiz gerekli olduğunda uygun ve pratik bir şekilde hizmet vermemizi sağlayan etkin teknoloji kullanımı ile desteklenmektedir.

Aldağ Hukuk Bürosu, başta Ankara, İstanbul, İzmir, Antalya, Adana, Hatay, Samsun, Konya, Karaman, Diyarbakır, Kayseri, Nevşehir olmak üzere Türkiye’nin birçok ilinde işbirliği halinde olduğu hukuk bürolarıyla müvekkillerine hizmet vermektedir.

Aldağ Hukuk Hakkında Aldağ Hukuk Bürosu

Makaleler

Çeşitli hukuki uyuşmazlıklar ve doktrine ilişkin konular hakkındaki yazılarımıza ulaşabilirsiniz.

İncele

Çalışma Alanları

Aldağ Hukuk Bürosu Hizmetler Aldağ Hukuk Bürosu Hizmetler

Ortak girişim, konsorsiyum ve hissedarlık sözleşmelerinin müzakere edilmesi, hazırlanması, uygulanması ve yürürlüğe konması

Şirketlerin hisse ve/veya varlıklarının alınması ve satılması

Müvekkillerin birleşmeler ve devralmalarla ilgili hususlarda mahkemeler ve kamu kurumları nezdinde temsil edilmesi

Satış, pazarlama, konsinye, hissedarlık, gizlilik, tedarik, üretim, lisans, distribütörlük, acentelik sözleşmeleri ve mutabakat belgeleri gibi çeşitli yerel ve uluslararası sözleşmelerin müzakerelerinin yürütülmesi, sözleşmelerin hazırlanması, uygulanması ve yürürlüğe konulması

Türkiye'de veya başka yerlerde Türk veya yabancı yatırımcılar tarafından yeni ticari işletmelerin kurulması da dahil olmak üzere şirket ana sözleşmesi gibi şirket belgelerine ilişkin müzakerelerin yürütülmesi ve belgelerin hazırlanması

Temsilcilerin sorumluluğu ve mevzuata uyum da dahil olmak üzere yönetim kurulu üyelerine ve yöneticilere kurumsal yönetim ve kontrol konularında yardımcı olunması

Uyuşmazlıkların çözümüne ilişkin müzakerelerin yürütülmesi

Stratejik iş planlarına ilişkin danışmanlık hizmetlerinin verilmesi

Limited ve Anonim şirletlerin yönetim kadrosu, insan kaynakları ve muhasebe birimlerine hukuki danışmanlık, hukuk dışı işlemlerin hukuki dayanaklara bağlanması konusunda danışmanlık hizmetleri

Müvekkillerin insan kaynakları departmanlarında özlük dosyalarının hukuka uygun olarak tutulması, yönetim kurulu kararlarına ilişkin avukatlık hizmetleri

İş sözleşmelerinin işyerindeki çalışma modellerine uygun olarak hazırlanması ve Yargıtay içtihatlarına göre işyeri ve iş yaşamının gelişen koşullara uyarlanması

İşyeri çalışma yöntemlerine yönelik prosedür/yönetmeliklerin hazırlanması ve günün gelişen koşullarına göre revize edilmesi

İşverenlerin personelleri ile ilgili iş hukuku süreçlerinin işletilmesinde insan kaynaklarına olay bazında görüş verilmesi

İşveren adına Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerine katılım sağlanması ve sürecin yürütülmesi

Danışmanlık hizmeti verdiğimiz şirketlerin insan kaynakları departmanlarıyla koordineli olarak çalışmalar sürdürerek, insan kaynakları hizmetlerinin hukuki temellere oturtulmasını sağlamak

Toplu İş Sözleşmesi uygulamalarında yönlendirici danışmanlık verilmesi

İşverenlerin sendikalar ile ilişkilerinin hukuki zeminde yönetiminin sağlanma

Büromuz Türk ve yabancı birey ve şirketlere ve gerçek kişilere Türkiye’de sahip oldukları alacaklarının tahsili için avukatlık ve danışmanlık hizmeti sağlamaktadır. Bu noktada temel hedefimiz, müvekkilimizin alacağına en çabuk, en etkin ve en az masraflı şekilde kavuşmasıdır. Bu kapsamda aşağıdaki hizmetleri müvekkillerimize vermekteyiz:

- Genel Haciz Yoluyla İcra Takibi

- İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla İcra Takibi

- Kambiyo Senetlerine Mahsus Haciz Yoluyla İcra Takiplerinin Başlatılması

- İhtiyati Haciz ve Tedbir Kararlarının Alınması İçin Yapılan Başvurular

- Takibin İptali, Ödeme Emri - İcra Emrinin İptali Davaları

- İcra Davaları

- Menfi Tespit Davaları

- İflas Yoluyla icra Takibi ve İflas Davaları

- Ticari Şirketler İçin İflasın Ertelenmesi Başvuruları

- İcra Ceza Davaları (Taahhüdü İhlal, Nafaka, Malvarlığını Azaltma, İflas vb.)

Boşanma ve ferilerine ilişkin tüm hukuki süreçte avukatlık hizmetleri (Boşanma, nafaka, velayet davaları)

Hakkınızda açılmış ya da şikayetçi sıfatıyla taraf olacağınız tüm soruşturma ve kovuşturma aşamalarının takibi

İletişimbilgi@aldaghukuk.com
basvuru@aldaghukuk.com

Konutkent Mahallesi 3035. Sokak Suit Tower B/84 Çankaya/Ankara
+90 312 217 6919Bu websitesi içinde yayımlanan bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup herhangi bir yasal ya da profesyonel tavsiye niteliği taşımamaktadır. Sitenin herhangi bir şekilde avukat-müvekkil ilişkisi kurduğu düşünülmemelidir. Bu sitede yer alan bilgiler Avukatlık Meslek İlkeleri’ne, Türkiye Barolar Birliği’nce hazırlanan Reklam Yasağı Yönetmeliği’ne ve Avrupa Birliği Avukatlık Meslek Kuralları’na uygun olarak hazırlanmıştır.