İcra ve İflas Hukuku

Aldağ Hukuk&Danışmanlık, Türk ve Yabancı kişi ve şirketlere ve gerçek kişilere Türkiye’de sahip oldukları alacaklarının tahsili için ‘Kesintisiz İletişim Politikası’ ile avukatlık ve danışmanlık hizmeti sağlamaktadır. Bu noktada temel hedefimiz, müvekkilimizin alacağına en çabuk, en etkin ve en az masraflı şekilde kavuşmasıdır.

İcra İflas Kanunu’nda Değişikler

 

Kesintisiz İletişim Politikası

Aldağ Hukuk&Danışmanlık, müvekkillerine/danışanlarına kesintisiz iletişim politikasıyla hizmet vermektedir. Kesintisiz iletişim politikası ile; yer, zaman, mekan farketmeksizin müvekkilin taleplerinin en doğru şekilde alınması ve bu süreçte taleplerinin en kısa zamanda, usulüne uygun şekilde sonuçlandırılması hedeflenmektedir. Müvekkil bu süreç boyunca kesintisiz hizmet politikasının gereği olarak her aşamada bilgi sahibi olmaktadır. Böylece Avukatına taleplerini ileten müvekkillerin/danışanların, sürecin daha en başında sağlıklı ve doğru bilgilendirilmesi ile süreç hakkında en şeffaf bilgiyi edinmesi amaçlanır.

  • Genel haciz yoluyla icra takibi

  • İpoteğin paraya çevrilmesi yoluyla icra takibi

  • Kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla icra takiplerinin başlatılması

  • İhtiyati haciz ve tedbir kararlarının alınması için yapılan başvurular

  • Takibin iptali, ödeme emri – icra emrinin iptali davaları

  • İcra davaları

  • Menfi tespit davaları

  • İflas yoluyla icra takibi ve iflas davaları

  • Ticari şirketler için iflasın ertelenmesi başvuruları

  • İcra ceza davaları (Taahhüdü ihlal, nafaka, malvarlığını Azaltma, iflas vb.)

Hukuki Gelişmelerden Haberdar Olun