International Law

Aldağ Hukuk&Danışmanlık, Uluslararası İşlemler ve Uyuşmazlık Çözümü alanında, uluslararası ticari işlem veya ticari anlaşmazlıklar konusunda yerli ve yabancı müvekkillerini akademisyen desteğiyle temsili etmekte, danışmanlık hizmetleri vermektedir. Aldağ Hukuk&Danışmanlık, yabancı müvekkillerine, Türkiye’deki işlemlerinin başlatılması ve yürütülmesi;  bu işlemlerinin Türk ve/veya kendi ülke mevzuatlarına uygunluğunu sağlama ile  Türk veya yabancı uyruklu gerçek ya da tüzel kişi müvekkillerinin, uluslararası  ticari uyuşmazlıklarının çözümü konularında,  uyuşmazlığın Türkiye veya yurtdışında yargı veya sulh yollarından hangisiyle  çözüleceğine bakılmaksızın, çok yönlü ve özgün  bir hukuk danışmanlığı hizmeti sağlamaktadır.

Türk ve Yabancı kişi ve şirketlere ve gerçek kişilere Türkiye’de sahip oldukları alacaklarının tahsili için ‘Kesintisiz İletişim Politikası’ ile avukatlık ve danışmanlık hizmeti sağlamaktadır. Bu noktada temel hedefimiz, müvekkilimizin alacağına en çabuk, en etkin ve en az masraflı şekilde kavuşmasıdır.

Uluslararası Hukukta Karşılaştırmalı olarak Acente/Distribütör Hakları/Düzenlemeleri

 

Kesintisiz İletişim Politikası

Aldağ Hukuk&Danışmanlık, müvekkillerine/danışanlarına kesintisiz iletişim politikasıyla hizmet vermektedir. Kesintisiz iletişim politikası ile; yer, zaman, mekan farketmeksizin müvekkilin taleplerinin en doğru şekilde alınması ve bu süreçte taleplerinin en kısa zamanda, usulüne uygun şekilde sonuçlandırılması hedeflenmektedir. Müvekkil bu süreç boyunca kesintisiz hizmet politikasının gereği olarak her aşamada bilgi sahibi olmaktadır. Böylece Avukatına taleplerini ileten müvekkillerin/danışanların, sürecin daha en başında sağlıklı ve doğru bilgilendirilmesi ile süreç hakkında en şeffaf bilgiyi edinmesi amaçlanır.

ULUSLARARASI TİCARET HUKUKU

Uluslararası Ticaret Hukuku, farklı ülkelerde bulunan şirketler veya tacirler arasında mal ve hizmet satışlarını ve uluslar arası ticari sözleşmeleri ele alan hukuk dalıdır. Bu hukuk dalı içinde yabancılık unsuru bulunduğundan dolayı, bu hukuk dalı uluslar arası hukuk ve ulusal hukuk mevzuatına tabidir. Uluslararası Ticaret Hukukunun belli başlı konularını; milletlerarası mal alım satımı, milletlerarası mal taşıma sözleşmeleri, ödeme araçları, milletlerarası ticari uyuşmazlıkların çözüm yolları, milletlerarası ticari sözleşmelerin hukuki rejimi,  gümrük rejimleri, milletlerarası ticari kuruluşlar, yabancı sermaye yatırımları, kambiyo mevzuatı, milletlerarası ticarette finansman teknikleri, ithalat ve ihracat işlemleri,  ticari sözleşmeler,  e-ticaret,  uluslararası ticari uyuşmazlıklar ve çözüm yolları oluşturmaktadır.

 • İhracat ve ithalattan kaynaklı yurt dışı alacakların takibi

 • Şirketlere yatırım  teşvikleri ile ilgili danışmanlık hizmeti verilmesi.

 • Uluslararası kanun incelemeleri, raporlama hizmetleri.

 • İthalatta haksız  rekabetin önlenmesine ilişkin uygulamalara karşı savunmaların hazırlanması.

 • İthal ya da ihraç edilen ürünlerin gümrüklenmesi,  taşınması, sigortalanması ve teslimi ile ilgili ihtilafların çözümü.

 • Yabancı uyruklu gerçek veya tüzel kişilere, Türk Hukuku hakkında bilgilendirme ve uyum süreci hizmetlerinin verilmesi.

 • Yabancı uyruklu şirketlerin Türkiye’de şube açması, Türkiye’de yatırım yapmasına ilişkin danışmanlık hizmetleri.

 •     Uluslararası rekabet yasağı uyuşmazlıklarında hukuki destek ve danışmanlık hizmeti verilmesi,

  ·         Uluslar arası marka-patent uyuşmazlıklarında hukuki destek ve danışmanlık hizmeti verilmesi,

  ·         Uluslararası Tahkim yoluna başvurma,

  ·         Uluslararası yatırımlarda vergi hukuku alanında hukuki danışmanlık hizmetleri verilmesi,

Hukuki Gelişmelerden Haberdar Olun