Şirketler Hukuku

Şirketler, Ticaret ve Sözleşmeler Hukuku Danışmanlığı, Aldağ Hukuk&Danışmanlık bünyesinde yer alan hizmetlerin en büyük alanını kapsamaktadır. Sunduğumuz hizmetler, Türkiye’de anonim şirketlerin, limited şirketlerin, şubelerin ve irtibat bürolarının kurulması, kuruluş süreçlerinin yürütülmesi, niteliği ne olursa olsun bir şirket ya da tüzel kişiliğin ihtiyacı olabilecek olan tüm hukuki ihtiyaçların maksimum hizmet kalitesiyle karşılanmasının yanı sıra, yönetim kurulu toplantılarına yönelik danışmanlık hizmetlerinin verilmesi, olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarının yürütülmesi, iflas ve konkordato süreçlerinde şirketlerin durumlarının değerlendirilmesi ve sermaye artırımı ile azaltımı süreçlerinin hem şirketler hukuku  açısından değerlendirilmesi şeklinde geniş bir alanı kapsamaktadır.

Aldağ Hukuk&Danışmanlık ayrıca, borca batık ya da borca batma ihtimali olan borçlu şirketlerin, icra tehdidiyle karşılaşmadan borçlarının yönetilmesine ilişkin hukuki danışmanlık hizmetleri vermektedir. Bu şekilde şirketlerin ticari hayattaki varlıklarının ve iş ilişkilerinin maksimum düzeyde hukuki sınırlar çerçevesi içerisinde devamı sağlanmaktadır. Bu da, müvekkillerimizin/danışanlarımızın ticari hayatlarındaki tüm hukuki taleplerine, talebin içeriği gözetilerek akademisyen ve uzman desteğiyle uygun çözümler sağlanmakta, Alman Ticaret Kanunu (“Handelsgesetzbuch”), hükümleri gereği Alman Ticaret Kanunu ve Avrupa Birliği Ticaret Kanunları hakkında, özellikle uluslararası sözleşmelerin feshi konusunda danışmanlık hizmetleri verilmektedir.

Aldağ Hukuk&Danışmanlık, Şirketlerden talep edilen tüm sözleşme taleplerine maksimum 7 saat içerisinde cevap vermektedir. Sözleşme taleplerinin iş günlerinde gönderilmesi, sözleşmede olması istenen taleplere ilişkin ayrıntıların tam ve eksiksiz paylaşılması durumunda vadedilen teslim zamanı %99 oranında zamanında gerçekleşmektedir. 

Kesintisiz İletişim Politikası

Aldağ Hukuk&Danışmanlık, müvekkillerine/danışanlarına kesintisiz iletişim politikasıyla hizmet vermektedir. Kesintisiz iletişim politikası ile; yer, zaman, mekan farketmeksizin müvekkilin taleplerinin en doğru şekilde alınması ve bu süreçte taleplerinin en kısa zamanda, usulüne uygun şekilde sonuçlandırılması hedeflenmektedir. Müvekkil bu süreç boyunca kesintisiz hizmet politikasının gereği olarak her aşamada bilgi sahibi olmaktadır. Böylece Avukatına taleplerini ileten müvekkillerin/danışanların, sürecin daha en başında sağlıklı ve doğru bilgilendirilmesi ile süreç hakkında en şeffaf bilgiyi edinmesi ve sürece dahil olması amaçlanır.

Şirketlerin İhtiyaç duydukları,

 • Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun çerçevesinde gerekli hukuki dokümantasyonun ve sözleşmelerin hazırlanması,
 • Kira, hizmet, alt işveren, gizlilik ve lisans sözleşmeleri dâhil olmak üzere şirketlerin taraf olduğu birçok sözleşmenin hazırlanması sürecinde danışmanlık hizmeti verilmesi,
 • Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde eğitim/danışmanlık hizmeti verilmesi, Türk Ticaret Kanunu’na uyum çerçevesinde veya mevcut pay sahipleri arasında akdedilmiş hükümleri yansıtmak amacıyla ana sözleşme tadillerinin gerçekleştirilmesi,
 • Bölünme, birleşme, tür değişikliği, terkin (tasfiye), malvarlığı devri, işletme devri veya hisse devri dâhil olmak üzere her türlü şirket içi yeniden yapılanmalarının gerçekleştirilmesi,
 • Şirket içi tüm evrakların, yönergeler veya politikaların hazırlanarak yürürlüğe konması ve bunlara ilişkin fiziki eğitimlerin verilmesi,

gibi tüm talepler, üst düzey kalite anlayışıyla ve en önemlisi kesintisiz iletişim politikasıyla, karşılanmaktadır.

 • Ortak girişim, konsorsiyum ve hissedarlık sözleşmelerinin müzakere edilmesi, hazırlanması, uygulanması ve yürürlüğe konması

 • Şirketlerin hisse ve/veya varlıklarının alınması ve satılması

 • Müvekkillerin birleşmeler ve devralmalarla ilgili hususlarda mahkemeler ve kamu kurumları nezdinde temsil edilmesi

 • Satış, pazarlama, konsinye, hissedarlık, gizlilik, tedarik, üretim, lisans, distribütörlük, acentelik sözleşmeleri ve mutabakat belgeleri gibi çeşitli yerel ve uluslararası sözleşmelerin müzakerelerinin yürütülmesi, sözleşmelerin hazırlanması, uygulanması ve yürürlüğe konulması

 • Türkiye’de veya başka yerlerde Türk veya yabancı yatırımcılar tarafından yeni ticari işletmelerin kurulması da dahil olmak üzere şirket ana sözleşmesi gibi şirket belgelerine ilişkin müzakerelerin yürütülmesi ve belgelerin hazırlanması

 • Temsilcilerin sorumluluğu ve mevzuata uyum da dahil olmak üzere yönetim kurulu üyelerine ve yöneticilere kurumsal yönetim ve kontrol konularında yardımcı olunması

 • Uyuşmazlıkların çözümüne ilişkin müzakerelerin yürütülmesi

 • Stratejik iş planlarına ilişkin danışmanlık hizmetlerinin verilmesi

Hukuki Gelişmelerden Haberdar Olun