İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

Aldağ Hukuk&Danışmanlık, bireysel ve toplu iş hukuku, iş sağlığı ve güvenliği hukuku, sosyal güvenlik hukuku alanlarında uzmanlaşmış avukatlarımızdan oluşan iş hukuku ekibimiz müvekkillerimize iş hukukuna ilişkin her türlü konuda hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir. Bu kapsamda, Aldağ Hukuk&Danışmanlık iş hukuk kapsamında sayılan işçinin de işverenin haklarını karışıklığa neden olmayacak şekilde gözetmekte, işçi gömleği giyilmesi gereken yerde işçi gömleği, işveren gömleği giyilmesi gereken yer ve zamanda da işveren gömleğini giyerek müvekkillerini savunmaktadır. Aldağ Hukuk&Danışmanlık, tüm kanunlara ve karmaşık yapıdaki ikincil mevzuata hakim şekilde müvekkillerimize pratik ve gerçekçi hukuki tavsiyeler vermekte, uyuşmazlıklar, bireysel ve toplu iş sözleşmeleri konusunda her müvekkile özel olarak ‘Kesintisiz İletişim Politikası’ kapsamında danışmanlık hizmetleri sunmaktadır.

https://aldaghukuk.com/agi-uygulamasi-kaldirildi/

 

Kesintisiz İletişim Politikası

Aldağ Hukuk&Danışmanlık, müvekkillerine/danışanlarına kesintisiz iletişim politikasıyla hizmet vermektedir. Kesintisiz iletişim politikası ile; yer, zaman, mekan farketmeksizin müvekkilin taleplerinin en doğru şekilde alınması ve bu süreçte taleplerinin en kısa zamanda, usulüne uygun şekilde sonuçlandırılması hedeflenmektedir. Müvekkil bu süreç boyunca kesintisiz hizmet politikasının gereği olarak her aşamada bilgi sahibi olmaktadır. Böylece Avukatına taleplerini ileten müvekkillerin/danışanların, sürecin daha en başında sağlıklı ve doğru bilgilendirilmesi ile süreç hakkında en şeffaf bilgiyi edinmesi amaçlanır.

İş Hukuku alanında verilen Avukatlık/Danışmanlık hizmetleri,

 • Şirket işyeri yönetmeliklerinin/politikalarının incelenmesi ve tadili,
 • Sözleşmelerin incelenmesi ve tadili,
 • Personelin Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun uyarınca gözetilmesi,
 • Toplu iş sözleşmesi müzakereleri ve sendikalarla olan ilişkiler hakkında danışmanlık hizmeti verilmesi,
 • İkale sözleşmeleri, iş sözleşmesinin feshine yönelik risk değerlendirmeleri,
 • Dava ve arabuluculuk da dâhil olmak üzere uyuşmazlık çözümü,
 • Çalışanlara sağlanan menfaat ve tazminatlar,
 • Ayrımcılığın önlenmesine ilişkin konular,
 • İş sağlığı ve güvenliği hukukuna ilişkin konular.
 • İş sözleşmelerinin işyerindeki çalışma modellerine uygun olarak hazırlanması ve Yargıtay içtihatlarına göre işyeri ve iş yaşamının gelişen koşullara uyarlanması

 • İşyeri çalışma yöntemlerine yönelik prosedür/yönetmeliklerin hazırlanması ve günün gelişen koşullarına göre revize edilmesi

 • İşverenlerin personelleri ile ilgili iş hukuku süreçlerinin işletilmesinde insan kaynaklarına olay bazında görüş verilmesi

 • İşveren adına Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerine katılım sağlanması ve sürecin yürütülmesi

 • Danışmanlık hizmeti verdiğimiz şirketlerin insan kaynakları departmanlarıyla koordineli olarak çalışmalar sürdürerek, insan kaynakları hizmetlerinin hukuki temellere oturtulmasını sağlamak

 • Toplu İş Sözleşmesi uygulamalarında yönlendirici danışmanlık verilmesi

 • İşverenlerin sendikalar ile ilişkilerinin hukuki zeminde yönetiminin sağlanma

Hukuki Gelişmelerden Haberdar Olun