KVKK Danışmanlığı

KİŞİSEL VERİLERİNİZ HER ŞEYDEN DAHA ÖNEMLİDİR!

Her gün, devlet kurumları ve özel kuruluşlar; bireyler hakkında önemli miktarda veriyi toplamakta, saklamakta, işlemekte ve devretmektedirler. Teknolojinin gelişmesi, kişilerin bilgiyi paylaşması ve dünya çapında yaymasına izin verecek şekilde kullanması git gide tehlikeli bir hal almaktadır. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (KVKK) kabulü ile ülkemizde de yeni bir döneme girilmiş olup, anılan Kanun vatandaşları, veri sorumlusu olarak tanımladığı gerçek ve tüzel kişilere karşı birtakım haklarla donatırken veri sorumlularına da birtakım yükümlülükler getirmiştir. Bu yükümlülükler şirketlerin özellikle bilgi işlem ve insan kaynakları birimlerini ilgilendirmektedir. Aldağ Hukuk&Danışmanlık müvekkil ya da danışan şirketlere öncelikle oldukça kapsamlı bir eğitim vererek şirketlerin 6098 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (KVKK) uyumlu hale gelmesini sağlamaktadır.

Ayrıca,

 • İş sözleşmesine ek maddelerin eklenerek revize edilmesi (iş sözleşmesinin tamamının revize edilmesi değildir.),
 • Açık rıza formlarının hazırlanması ve teslim edilmesi,
 • Şirket adına Kişisel verilerin korunması hakkında etik kurallar ve kişisel veri politikasının oluşturulması,
 • Gizlilik taahhütnamelerinin hazırlanması ve teslim edilmesi,
 • İnternet sitesi eksikliklerinin tamamlanması,
 • Çerez Politikasının hazırlanması
 • KVKK farkındalık sunumu yapılması,
 • VERBİS kaydının yapılması,
 • Risk analizi toplantısının organize edilmesi,
 • Envanter hazırlanması konusunda destek,
 • Envanter örneklerinin temini,
 • KVKK uyum sürecinde ihtiyaç duyulan diğer taleplerin değerlendirilmesi.

Gibi hizmetler de KVKK danışmanlığının bir parçasıdır.

 • 6698 Sayılı Kanun hakkında ayrıntılı bilgilendirme, uyum süreci ve danışmanlık hizmetleri.

 • Kişisel Verilerin Korunmasına ilişkin tüm süreç yönetimi.

 • Yıllık/aylık periyotlarla KVKK hukuki uyum kontrolü.

 • Sözleşme revizyonları.

Hukuki Gelişmelerden Haberdar Olun