Ispat yükünü kaldıran olgu: İKRAR

İkrar kısaca; taraflardan birinin ileri sürmüş olduğu vakıanın diğer tarafça doğru olduğunun bildirilmesidir. Bu bakımdan bir taraf usul işlemi olan ikrar ile taraflar arasında çekişmeli olan vakıa artık çekişmeli olmaktan çıkar ve ispata gerek kalmaz. İkrar edilmiş vakıa için artık ispata gerek kalmadığından, ayrıca ispat için delil gösterilmesi gerekmemektedir. İkrar davanın kabulüne benzese de ikisi…

değer-kaybı-ankara-avukat-ticaret-avukati

Vergi Usul Kanunu İle Bazı Konularda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

26 Ekim 2021 SALI VERGİ USUL KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 7338 Kabul Tarihi: 14/10/2021 MADDE 1 – 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa mükerrer 20 nci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir. “Basit usulde tespit olunan kazançlarda gelir vergisi istisnası: MÜKERRER MADDE 20/A – Bu Kanuna…

Uluslararası Hukukta Karşılaştırmalı olarak Acente/Distribütör Hakları/Düzenlemeleri

Agent-Rights-Laws-German-Turkish-Belgium Agent/Distributor Rights: § German Commercial Code -GR For the rights of the Agency/Agent, the German Commercial Code should be examined. Please consider Article-89 Article-89: Where the agency contract is entered into for an indefinite period, it can be terminated during the first year of the contract by giving one month’s notice of termination, during…