İstanbul Finans Merkezi Kanunu

İstanbul Finans Merkezi Kanunu Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Ankara Ticaret Hukuku Avukatı tarafından bilgilendirmeye yer verilmiştir.   Kanunla, İstanbul Finans Merkezi alanı, İstanbul Finans Merkezinin yönetilmesine ve işletilmesine dair hükümler, İstanbul Finans Merkezinde gerçekleştirilen faaliyetler ve bu faaliyetlere dair teşvik, indirim, istisna ve muafiyetler düzenlenmiştir. Katılımcı belgesi almış finansal kuruluşlar tarafından İFM’de gerçekleştirilen finansal…

Hakim ve Savcı Yardımcıları

Hakim ve Savcı Yardımcılarının Görev ve Yetkilerine ilişkin bilgilendirme yazısına Ankara Ticaret Hukuku Avukatı tarafından yer verilmiştir. Hakim ve savcı yardımcısı, mahkemede, hakim tarafından tevdi edilen dosya veya evrakı inceleyerek hakime sunmakla, duruşma ve keşif işlemlerinde hakime yardımcı olmakla, yazı işleri müdürlüğünce hazırlanan evrakı hakime sunulmadan önce kontrol etmekle, tensip ve gerekçeli karar taslaklarını hazırlamakla,…

Hakimler ve Savcılar Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

6. Yargı Paketi Resmi Gazete’de yayımlandı Kamuoyunda “6. Yargı Paketi” olarak bilinen Hakimler ve Savcılar Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 28 Haziran 2022 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlandı. Ticari faaliyetler ve işlemler esnasında yaşanan problemleri çözüme kavuşturan Ankara Ticaret Hukuku Avukatı tarafından bilgilendirmeye yer verilmiştir. 28 Haziran 2022 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan 6.…

ÇALIŞAN MEMURA AVUKATLIK STAJI KOLAYLIĞI

Hukuk Fakültesini bitirenler avukat unvanı alabilmeleri ve avukatlık mesleğini yapabilmeleri için avukatlık stajını yapmaları gerekmektedir. Kamu kurumlarında gerek memur gerekse işçi veya sözleşmeli personel statülerinde çalışıp da çalışırken Hukuk Fakültesi okumuş fakat staj yapamadıklarından dolayı avukat unvanını alamayan kişilerin önü açılmıştır. Fakat memurların çalışırken avukatlık stajını yapmaları mümkün olmadığından bazı memurlar staj yapabilmek için memuriyetten…

Neden Ticaret Hukuku Avukatı İle Çalışmalısınız?

Ticari faaliyetler ve işlemler esnasında yaşanan problemleri çözüme kavuşturan ticaret hukuku avukatı aynı zamanda ortaya çıkabilecek problemleri öngörerek gerekli önlemleri alır. Ticaret hukuku; ticari işlemler, davalar ve alacak tahsili niteliği taşıyan her türlü hukuki süreç ile ilgilenir. Bu doğrultuda ticaret hukuku kapsamında yer alan hizmetler şu şekildedir; Ortaklık sözleşmeleri Ticari şirketlerin alım ve satımı Uluslararası…

Ticaret Hukuku Danışmanlığı Neleri Kapsar?

Tüzel ve gerçek kişiler arasında ticari ilişkileri düzenleyen hukuk dalı ticaret hukukudur. Ticaret hukuku danışmanlığı ticari ilişkilerde ortaya çıkan veya çıkabilecek sorunlara çözüm bulan, ticaret hukuku ile ilgili bilgilendirmeleri yapan avukatlardır. Ticaret hukuku danışmanlığı yalnızca bu konularla sınırlı değildir. Ticari hukuk danışmanları; Ticari sözleşmelerin kapsamında bulunan bütün hukuki konulara açıklık getirmekle, Danışanlarına herhangi bir adım…

Uluslararası Ticaret Hukuku Hakkında Bilmeniz Gereken Her Şey

Farklı ülkelerde yer alan tacirler ve şirketler arasındaki mal ve hizmet satışlarını, ticari sözleşmeleri kapsayan hukuk dalına uluslararası ticaret hukuku adı verilir. Bu hukuk dalı, ulusal hukuk ve uluslararası hukuk mevzuatına tabiidir. Ticari faaliyetlerin globalleşmesinden dolayı uluslararası ticaret hukukuna olan ihtiyaç da giderek arttı. Uluslararası ticaretin hızla ilerlemesiyle, ilişkiler de değişmiş ve yeniden şekillenmiştir. Uluslararası…

Kira Sözleşmelerinde Kira Bedeli Artışına İlişkin Sınırlama (Konut)

08.06.2022 tarihinde Adalet Bakanı tarafından açıklanan ve konut kira sözleşmelerinde kira bedeli artışını %25 ile sınırlayan geçici düzenleme, 08.06.2022 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’ndan geçmiş ve Kira sözleşmelerine getirilen kira artış sınırı 11.06.2022 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Buna göre: MADDE 4- 11/1/2011 tarihli ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.…

Ticaret Hukuku Avukatı Ne İş Yapar?

Ticaret hukuku avukatı, şirketlerin alışveriş halinde bulunduğu diğer şirketlerle, işçilerle, hizmet sunduğu kişilerle oluşan hukuki problemler ile ilgilenir. Şirketlerin lehine veya aleyhine açılan davaların takibini yapar. Ticaret hukuku avukatının bilinmesi gereken daha birçok görev ve sorumluluğu vardır. Ticaret Hukuku Avukatı Hangi Konular ile İlgilenir? Şirkete açılan davaların takibi ile ilgilenir. Firmanın alacak verecek konuları ile…

Ticaret Hukuku Hangi Konuları Kapsar?

Ticaret hukuku hangi konuları kapsar? sorusuna cevap olarak ticaretle ilgili faaliyetleri düzenleyen mevzuatlar bütünü cevabını verebiliriz. Ancak ticaret hukuku alanı bunlarla kısıtlı değildir. Genel olarak ticaret hukukunun kapsadığı konuları bu şekilde sıralayabiliriz: Ticari şirketlerde gerçekleşen alım satım işlemleri Haksız rekabetler Şirketler hukuku Hisse veya devir işlemleri Ekonomik alandaki sözleşmeler Şirket yönetiminde yaşanan ekonomik sorunlar Sermaye…