Kira Bedelinin Uyarlanması

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 54. Hukuk Dairesi, 15.03.2023 tarihli 2023/845 E. ve 2023/536 K. sayılı ilamında,  #kira bedelinin günün ekonomik koşullarına uyarlanması için her zaman “uyarlama” davası açılabileceğine hükmetmiştir. Ankara Ticaret Hukuku Avukatı tarafından bilgilendirmeye yer verilmiştir: Söz konusu istinaf ilamında; kira uyarlama davalarında uygulanması gereken kurallar ayrıntılı bir şekilde ele alınmış, konusunda uzman üç…

Kentsel Dönüşüm Yasası Yürürlüğe Girmiştir

Kentsel dönüşüme yönelik düzenlemeler içeren “Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi. Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun’daki “rezerv yapı alanı” tanımında değişikliğe gidildi. Ankara Ticaret Hukuku Avukatı tarafından bilgilendirmeye yer verilmiştir. Afet Riski Altındaki Alanların…