Vergi Mevzuatında Yapılan Değişiklikler

21.07.2022 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan düzenlemeler ile birlikte #vergi mevzuatında bazı önemli değişiklik yapılmıştır ve Ankara Ticaret Hukuku Avukatı tarafından bilgilendirmeye yer verilmiştir. Bu değişikliklerden ilki, gecikme zammı oranının  aylık %2,5’e; tecil faizi oranının ise yıllık %24’e yükseltilmesidir. Diğer bir değişiklik ise Teknoloji Geliştirme Bölgeleri, Ar-Ge ve Tasarım Merkezlerinde çalışanlara sağlanan gelir vergisi stopajı teşvikine ilişkin.…

TMSF’nin Yetkileri Genişletildi

 Ankara Ticaret Hukuku Avukatı tarafından bilgilendirmeye yer verilmiştir. TMSF’nin Yetkileri Genişletilmesi hakkında gelişmelerin de yer aldığı BANKACILIK KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA VE 655 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Ayrıca TMSF’nin yönetiminde de değişikliğe gidilmiş ve yine Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. 6758 sayılı Kanun üzerinde yapılan bir diğer önemli değişiklik de TMSF’nin…

Fiyat Etiketi Yönetmeliğinde Değişiklik

YAKALAMA, GÖZALTINA ALMA VE İFADE ALMA YÖNETMELİĞİ

YAKALAMA, GÖZALTINA ALMA VE İFADE ALMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Ankara Ticaret Hukuku Avukatı tarafından bilgilendirmeye yer verilmiştir. MADDE 1- 1/6/2005 tarihli ve 25832 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yakalama, Gözaltına Alma ve İfade Alma Yönetmeliğinin 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin son cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı bende…

İstanbul Finans Merkezi Kanunu

İstanbul Finans Merkezi Kanunu Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Ankara Ticaret Hukuku Avukatı tarafından bilgilendirmeye yer verilmiştir.   Kanunla, İstanbul Finans Merkezi alanı, İstanbul Finans Merkezinin yönetilmesine ve işletilmesine dair hükümler, İstanbul Finans Merkezinde gerçekleştirilen faaliyetler ve bu faaliyetlere dair teşvik, indirim, istisna ve muafiyetler düzenlenmiştir. Katılımcı belgesi almış finansal kuruluşlar tarafından İFM’de gerçekleştirilen finansal…

Hakim ve Savcı Yardımcıları

Hakim ve Savcı Yardımcılarının Görev ve Yetkilerine ilişkin bilgilendirme yazısına Ankara Ticaret Hukuku Avukatı tarafından yer verilmiştir. Hakim ve savcı yardımcısı, mahkemede, hakim tarafından tevdi edilen dosya veya evrakı inceleyerek hakime sunmakla, duruşma ve keşif işlemlerinde hakime yardımcı olmakla, yazı işleri müdürlüğünce hazırlanan evrakı hakime sunulmadan önce kontrol etmekle, tensip ve gerekçeli karar taslaklarını hazırlamakla,…

Hakimler ve Savcılar Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

6. Yargı Paketi Resmi Gazete’de yayımlandı Kamuoyunda “6. Yargı Paketi” olarak bilinen Hakimler ve Savcılar Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 28 Haziran 2022 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlandı. Ticari faaliyetler ve işlemler esnasında yaşanan problemleri çözüme kavuşturan Ankara Ticaret Hukuku Avukatı tarafından bilgilendirmeye yer verilmiştir. 28 Haziran 2022 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan 6.…

ÇALIŞAN MEMURA AVUKATLIK STAJI KOLAYLIĞI

Hukuk Fakültesini bitirenler avukat unvanı alabilmeleri ve avukatlık mesleğini yapabilmeleri için avukatlık stajını yapmaları gerekmektedir. Kamu kurumlarında gerek memur gerekse işçi veya sözleşmeli personel statülerinde çalışıp da çalışırken Hukuk Fakültesi okumuş fakat staj yapamadıklarından dolayı avukat unvanını alamayan kişilerin önü açılmıştır. Fakat memurların çalışırken avukatlık stajını yapmaları mümkün olmadığından bazı memurlar staj yapabilmek için memuriyetten…

Neden Ticaret Hukuku Avukatı İle Çalışmalısınız?

Ticari faaliyetler ve işlemler esnasında yaşanan problemleri çözüme kavuşturan ticaret hukuku avukatı aynı zamanda ortaya çıkabilecek problemleri öngörerek gerekli önlemleri alır. Ticaret hukuku; ticari işlemler, davalar ve alacak tahsili niteliği taşıyan her türlü hukuki süreç ile ilgilenir. Bu doğrultuda ticaret hukuku kapsamında yer alan hizmetler şu şekildedir; Ortaklık sözleşmeleri Ticari şirketlerin alım ve satımı Uluslararası…

Ticaret Hukuku Danışmanlığı Neleri Kapsar?

Tüzel ve gerçek kişiler arasında ticari ilişkileri düzenleyen hukuk dalı ticaret hukukudur. Ticaret hukuku danışmanlığı ticari ilişkilerde ortaya çıkan veya çıkabilecek sorunlara çözüm bulan, ticaret hukuku ile ilgili bilgilendirmeleri yapan avukatlardır. Ticaret hukuku danışmanlığı yalnızca bu konularla sınırlı değildir. Ticari hukuk danışmanları; Ticari sözleşmelerin kapsamında bulunan bütün hukuki konulara açıklık getirmekle, Danışanlarına herhangi bir adım…