Kira Bedelinin Uyarlanması

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 54. Hukuk Dairesi, 15.03.2023 tarihli 2023/845 E. ve 2023/536 K. sayılı ilamında,  #kira bedelinin günün ekonomik koşullarına uyarlanması için her zaman “uyarlama” davası açılabileceğine hükmetmiştir. Ankara Ticaret Hukuku Avukatı tarafından bilgilendirmeye yer verilmiştir: Söz konusu istinaf ilamında; kira uyarlama davalarında uygulanması gereken kurallar ayrıntılı bir şekilde ele alınmış, konusunda uzman üç…

Kentsel Dönüşüm Yasası Yürürlüğe Girmiştir

Kentsel dönüşüme yönelik düzenlemeler içeren “Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi. Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun’daki “rezerv yapı alanı” tanımında değişikliğe gidildi. Ankara Ticaret Hukuku Avukatı tarafından bilgilendirmeye yer verilmiştir. Afet Riski Altındaki Alanların…

‘Ücretsiz doğalgaz’ kararı

Doğal Gaz Tüketimine İlişkin Sistem Kullanım Bedelleri Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar belirlenmiş ve 05.05.2023 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre 1 ay için “ücretsiz doğalgaz” kullanımının maliyeti 40 milyar lira olarak hesaplandı. Uygulamadan 19,7 milyon abone yararlanacak. Aboneden tahsilat yapılırsa fatura iptal edilerek tahsil edilen tutar 3 iş…

tüketici-hakem-heyeti-sinirlari

Trafik Sigortası Yönetmeliğinde Değişiklik Resmi Gazete’de yayımlanmıştır

Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları hakkındaki yönetmelikte değişiklik yapılmıştır. Trafik Sigortası Yönetmeliğinde Değişiklik hakkında Ankara Ticaret Hukuku Avukatı tarafından bilgilendirmeye yer verilmiştir. Resmi Gazete’nin 04.04.2023 tarihli ayısında yayımlanan karara göre, hasarın giderilmesinde ve tazminatın ödenmesinde, orijinale eşdeğerliği belgelendirilmiş parçalar veya yeniden kullanılabilir parçaların tercih edilmesi halinde yüzde 20’ye kadar indirim uygulanabilecektir. “(9)…

EYT DÜZENLEMESİ RESMİ GAZETEDE

Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili düzenlemeleri içeren Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Ankara Ticaret Hukuku Avukatı tarafından bilgilendirmeye yer verilmiştir. #EYT düzenlemesi sigorta başlangıcı 9 Eylül 1999 tarihi öncesinde olan kişileri kapsamaktadır. Düzenlemeye göre emeklilik için aranan şartlar şu şekildedir:…