Covid-19 Aşı Uygulaması Sürecinde İş Hukuku Ve Kişisel Verilerin Korunması Hukuku Kapsamında Çalışan Hakları

COVID-19 hayatımızın birçok alanında değişikliklere sebep olduğu gibi, alınan idari tedbirler kapsamında temel hak ve özgürlüklere müdahalede bulunulması beraberinde yeni hukuki soru ve sorunlar getirdi. Geçtiğimiz aylarda hız kazanan aşılama sürecine ilişkin hukuki sorunlar da bunlar arasında yer alıyor. Aşı Uygulamasının Hukuki Niteliği Anayasa madde 17/2 uyarınca, “tıbbi zorunluluklar ve kanunda yazılı haller dışında, kişinin…