Kira Bedelinin Uyarlanması

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 54. Hukuk Dairesi, 15.03.2023 tarihli 2023/845 E. ve 2023/536 K. sayılı ilamında,  #kira bedelinin günün ekonomik koşullarına uyarlanması için her zaman “uyarlama” davası açılabileceğine hükmetmiştir. Ankara Ticaret Hukuku Avukatı tarafından bilgilendirmeye yer verilmiştir: Söz konusu istinaf ilamında; kira uyarlama davalarında uygulanması gereken kurallar ayrıntılı bir şekilde ele alınmış, konusunda uzman üç…