Herhangi Bir Çalışana Koronavirüs (Covid-19) Bulaşması Halinde Alınması Gereken Tedbirler

Covid-19’un işyerinde bir çalışanda görülmesi yahut testinin pozitif çıkması durumunda işverence atılacak çeşitli adımlar bulunmaktadır. Gerek Covid-19 şüphesi gerekse de Covid-19 tanısı konulan bir çalışanın bulunması halinde acil durum eylem planının önceden belirlenmiş olması ve gerekli adımların ivedilikle atılması önem arz etmektedir. Belirtmek gerekir ki  6331 sayılı İSG Kanunu’nun alt mevzuatı olan İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında…

Koronavirus nedeniyle evden/uzaktan çalışma durumunda işverenin İSG yükümlülüğü

Tüm dünyada ve ülkemizde yaşanan Covid- 19 nedeniyle birçok şirket uzaktan/evden çalışma sistemine geçmiştir. Kanunen çalışanlar nerede olurlarsa olsunlar işveren, İş Sağlığı ve Güvenliği’nden (IİSG) sorumludur. Zira, İş Kanunu gereği, işçi nerede çalışırsa çalışsın, sosyolojik olarak işyeri tanımını değil hukuki anlamda işyeri tanımı baz alınmalıdır. Bu da en basit ifadeyle işin görüldüğü yerdir. Ev de olsa…