İş Kazalarından Doğan Tazminat Davaları

İş kazalarından doğan tazminat davaları,  işçinin iş ilişkisi nedeniyle yaralanması veya ölümü halinde, kendisine veya yakınlarına sorumlu işveren tarafından maddi veya manevi tazminat ödenmesi istemiyle açılan bir dava türüdür. İş kazasından kaynaklanan tazminat davası, hem asıl işverene hem de tüm alt işverenlere (taşeron) karşı açılabilir. Örneğin, A şirketi, yemek işlerini taşeron olarak B Şirketine vermiş,…