Uzaktan Sağlık Hizmetlerinin Sunumu Hakkında Yönetmelik

Uzaktan Sağlık Hizmetlerinin Sunumu Hakkında Yönetmelik

Sağlık Bakanlığı’nın Uzaktan Sağlık Hizmetlerinin Sunumu Hakkında Yönetmelik, 10 Şubat 2022 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Ankara Ticaret Hukuku Avukatı tarafından bilgilendirmeye yer verilmiştir. Yönetmelik, sağlık hizmetinin mekândan ve coğrafyadan bağımsız olarak ve çağdaş tıbbî teknolojiye dayanılarak sunulmasına hizmet etmek üzere; uzaktan sağlık hizmetinin kapsamına, uzaktan sağlık hizmeti sunacak sağlık tesislerine izin verilmesine, uzaktan…

Öğretmenlik Kanunu

Öğretmenlik Kanunu

Öğretmenlik Meslek Kanunu, Cumhurbaşkanı’nın onaylamasının ardından Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Ankara Ticaret Hukuku Avukatı tarafından bilgilendirmeye yer verilmiştir. Buna göre: Öğretmenliğin, “eğitim öğretim ve bununla ilgili yönetim görevlerini üzerine alan özel bir ihtisas mesleği” olarak tanımlandığı kanuna göre, öğretmenler bu görevlerini, Türk milli eğitiminin amaç ve temel ilkeleri ile öğretmenlik mesleği etik ilkelerine uygun olarak ifa…