değer-kaybı-ankara-avukat-ticaret-avukati

Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu

8469 DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR KANUNU Kanun Numarası : 4875 Kabul Tarihi :5/6/2003 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 17/6/2003 Sayı : 25141 Yayımlandığı Düstur: Tertip : 5 Cilt : 42 Amaç ve kapsam Madde 1 – Bu Kanunun amacı, doğrudan yabancı yatırımların özendirilmesine, yabancı yatırımcıların haklarının korunması ile yatırım ve yatırımcı tanımlarında uluslararası standartlara uyulmasına, doğrudan yabancı…