7405 Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu

Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu 26 Nisan 2022 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Ankara Ticaret Hukuku Avukatı tarafından bilgilendirmeye yer verilmiştir. Kabul Tarihi: 22/04/2022 BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı; spor kulüpleri, spor anonim şirketleri ve spor federasyonlarının kuruluşu, organları, üst kuruluş…