VERBİS KAYDI için son süreler!

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 16. maddesi uyarınca, kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin, veri işlemeye başlamadan önce Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi’ne (VERBİS) kaydolması gerekmektedir. Buna göre, öncesinde çoğu defa ertelenen ve en son PANDEMİ sürecinde tekrar uzatılan VERBİS kayıt süresi 31.12.2021’e kadar son defa uzatılmıştır. Buna göre: Aşağıdaki kriterleri sağlayanların geç…