covid19-covid-pandemic-gdpr-kvkk-aldaghukuk

KVKK Biyometrik Verilerin İşlenmesinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Bugüne kadar biyometrik veri tanımı en geniş kapsamı ile Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü’nde (“GVTK”) yapılmıştır.  Rehber’de ise bu tanımdan yola çıkılarak biyometrik veriye ilişkin açıklamalar yapılarak uyulması gereken ilkeler anlatılmıştır. BİYOMETRİK VERİ NEDİR? GVTK Madde 4 biyometrik veriyi “Yüz görüntüleri veya daktiloskopik veriler gibi bir gerçek kişinin özgün bir şekilde teşhis edilmesini sağlayan…