İstanbul Finans Merkezi Kanunu

İstanbul Finans Merkezi Kanunu Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Ankara Ticaret Hukuku Avukatı tarafından bilgilendirmeye yer verilmiştir.   Kanunla, İstanbul Finans Merkezi alanı, İstanbul Finans Merkezinin yönetilmesine ve işletilmesine dair hükümler, İstanbul Finans Merkezinde gerçekleştirilen faaliyetler ve bu faaliyetlere dair teşvik, indirim, istisna ve muafiyetler düzenlenmiştir. Katılımcı belgesi almış finansal kuruluşlar tarafından İFM’de gerçekleştirilen finansal…

Hakim ve Savcı Yardımcıları

Hakim ve Savcı Yardımcılarının Görev ve Yetkilerine ilişkin bilgilendirme yazısına Ankara Ticaret Hukuku Avukatı tarafından yer verilmiştir. Hakim ve savcı yardımcısı, mahkemede, hakim tarafından tevdi edilen dosya veya evrakı inceleyerek hakime sunmakla, duruşma ve keşif işlemlerinde hakime yardımcı olmakla, yazı işleri müdürlüğünce hazırlanan evrakı hakime sunulmadan önce kontrol etmekle, tensip ve gerekçeli karar taslaklarını hazırlamakla,…