hukuki-danisman

Vergi İncelemelerinde Yeni Dönem

Ankara Ticaret Hukuku Avukatı tarafından bilgilendirmeye yer verilmiştir. #Vergi incelemesi, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu (“VUK”)’nun 134 ile 141. maddeleri arasında düzenlenen ve mükelleflerin ödemesi gereken vergilerin doğruluğunu araştırıp tespit ederek olası vergi kayıp ve kaçaklarının önlenmesini amaçlayan bir süreçtir. Türkiye’de vergi sistemi mükelleflerin beyanına dayalı olduğundan, beyan edilen vergilerin doğruluğunun saptanması ve eksik beyan…