Noterlerde Yapılabilecek Olan Taşınmaz Satış Sözleşmeleri

Noterlerde Yapılabilecek Olan Taşınmaz Satış Sözleşmeleri: Noterlerde taşınmaz satışının yapılabilmesine yönelik esasları belirleyen yönetmelik Resmi Gazete‘de yayımlanmıştır. Ancak uygulama, noterlik kanunda belirtilen bilişim sisteminin kurulduğu Adalet Bakanlığı internet sitesinde belirtildiği tarihte başlayacaktır. Ankara Ticaret Hukuku Avukatı tarafından bilgilendirmeye yer verilmiştir. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM) tarafından tapu kayıt örneği ve diğer belgeler, tapu bilişim sistemi…