aldag-hukuk-is-hukuku-danismanlik

Uzaktan Çalışma

İşyeri kavramı Türk Hukuku Mevzuatında, mal veya hizmet üretmek amacıyla maddi olan ve olmayan unsurlar ile çalışanın birlikte örgütlendiği, işverenin işyerinde ürettiği mal veya hizmet ile nitelik yönünden bağlılığı bulunan ve aynı yönetim altında örgütlenen işyerine bağlı yerler ile dinlenme, çocuk emzirme, yemek, uyku, yıkanma, muayene ve bakım, beden ve mesleki eğitim yerleri ve avlu…

değer-kaybı-ankara-avukat-ticaret-avukati

Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu

8469 DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR KANUNU Kanun Numarası : 4875 Kabul Tarihi :5/6/2003 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 17/6/2003 Sayı : 25141 Yayımlandığı Düstur: Tertip : 5 Cilt : 42 Amaç ve kapsam Madde 1 – Bu Kanunun amacı, doğrudan yabancı yatırımların özendirilmesine, yabancı yatırımcıların haklarının korunması ile yatırım ve yatırımcı tanımlarında uluslararası standartlara uyulmasına, doğrudan yabancı…

Covid-19 Aşı Uygulaması Sürecinde İş Hukuku Ve Kişisel Verilerin Korunması Hukuku Kapsamında Çalışan Hakları

COVID-19 hayatımızın birçok alanında değişikliklere sebep olduğu gibi, alınan idari tedbirler kapsamında temel hak ve özgürlüklere müdahalede bulunulması beraberinde yeni hukuki soru ve sorunlar getirdi. Geçtiğimiz aylarda hız kazanan aşılama sürecine ilişkin hukuki sorunlar da bunlar arasında yer alıyor. Aşı Uygulamasının Hukuki Niteliği Anayasa madde 17/2 uyarınca, “tıbbi zorunluluklar ve kanunda yazılı haller dışında, kişinin…

Koronavirus nedeniyle evden/uzaktan çalışma durumunda işverenin İSG yükümlülüğü

Tüm dünyada ve ülkemizde yaşanan Covid- 19 nedeniyle birçok şirket uzaktan/evden çalışma sistemine geçmiştir. Kanunen çalışanlar nerede olurlarsa olsunlar işveren, İş Sağlığı ve Güvenliği’nden (IİSG) sorumludur. Zira, İş Kanunu gereği, işçi nerede çalışırsa çalışsın, sosyolojik olarak işyeri tanımını değil hukuki anlamda işyeri tanımı baz alınmalıdır. Bu da en basit ifadeyle işin görüldüğü yerdir. Ev de olsa…