Oturma İzni

Ankara Ticaret Hukuku Avukatı tarafından bilgilendirmeye yer verilmiştir. Çalışmak, okumak, iş kurmak, diplomatik sığınma, seyahat etmek ve daha pek çok çeşitli amaçla Türkiye’de kalmak isteyen yabancılar için Türk hukukunda 6 farklı oturma izni türü düzenlenmiştir. Türkiye’de 90 günden fazla bir süre için kalmak isteyen yabancının oturma izni sahibi olması aranır. Aynı şekilde, Türk vatandaşı olmayan…

aldag-hukuk-is-hukuku-danismanlik

Uzaktan Çalışma

İşyeri kavramı Türk Hukuku Mevzuatında, mal veya hizmet üretmek amacıyla maddi olan ve olmayan unsurlar ile çalışanın birlikte örgütlendiği, işverenin işyerinde ürettiği mal veya hizmet ile nitelik yönünden bağlılığı bulunan ve aynı yönetim altında örgütlenen işyerine bağlı yerler ile dinlenme, çocuk emzirme, yemek, uyku, yıkanma, muayene ve bakım, beden ve mesleki eğitim yerleri ve avlu…

VERBİS KAYDI için son süreler!

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 16. maddesi uyarınca, kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin, veri işlemeye başlamadan önce Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi’ne (VERBİS) kaydolması gerekmektedir. Buna göre, öncesinde çoğu defa ertelenen ve en son PANDEMİ sürecinde tekrar uzatılan VERBİS kayıt süresi 31.12.2021’e kadar son defa uzatılmıştır. Buna göre: Aşağıdaki kriterleri sağlayanların geç…

değer-kaybı-ankara-avukat-ticaret-avukati

Vergi Usul Kanunu İle Bazı Konularda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

26 Ekim 2021 SALI VERGİ USUL KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 7338 Kabul Tarihi: 14/10/2021 MADDE 1 – 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa mükerrer 20 nci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir. “Basit usulde tespit olunan kazançlarda gelir vergisi istisnası: MÜKERRER MADDE 20/A – Bu Kanuna…