değer-kaybı-ankara-avukat-ticaret-avukati

AGİ Uygulaması Kaldırıldı!

Asgari Geçim İndirimi 193 Sayılı Geli Vergisi Kanunu’nun 32. maddesinde düzenlenmişti. Ancak 25 Ocak 2021 tarihli ve 31700 sayılı Resmi Gazete yayımlanan “Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” uyarınca 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununda düzenlenmiş AGİ mülga edilmiş yani kanunun ilgili 32. maddesi, 01.01.2022 tarihinden itibaren yürürlükten kaldırılmıştır. Bu nedenle artık iş hayatında AGİ uygulaması…

Ticaret Avukatı

Ticaret Avukatı

Ticaret avukatı, işletmelerin veya şirketlerin ürün alıp sattığı firmalar, diğer şirketler, müşteriler ve şirket bünyesinde yer alan çalışanlarla ticari bir sorun ortaya çıktığında soruna hukuki çözüm bulan avukattır. Ticaret avukatı, maddi veya ticari konularla ilgili ortaya çıkan sorunlara hukuki danışmanlık yapar ve dava sürecinin en iyi şekilde yönetilmesini sağlar. Ticari davalar ve ticari işlemlerin yürütülmesine…