Ayıplı Mal ve Ayıplı Hizmet Nedir

Ayıp kavramı hukukta bir malın olağan özelliklerinde eksiklik bulunması halini tanımlamak için kullanılır. Gizli ayıp ise ilk bakışta fark edilemeyen eksiklik olarak tanımlanabilir. Bununla birlikte satıcının bildirdiği niteliklerin malda bulunmaması da ayıp halidir. Malın olağan özelliği olmasa dahi, satıcı bir özelliğin varlığından bahsederek o malı satmış ise bu özelliğin malda bulunması gereklidir. Borçlar Kanunu’nun 223.…

covid19-covid-pandemic-gdpr-kvkk-aldaghukuk

Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun COVID-19 PCR Test Sonucu Ve Aşı Bilgisi Uygulamalarına İlişkin Duyurusu

Kişisel Verileri Koruma Kurulu, COVID-19 PCR Test Sonucu ve Aşı Bilgisi paylaşım taleplerine ilişkin 28.09.2021 tarihinde 2021/980 sayılı kararını vermiştir. Buna göre, Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na yapılan başvurular, PCR testi ve/veya aşı bilgisi taleplerine ilişkin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu çerçevesinde nasıl bir yol izlenmesi gerektiğine ilişkindir. Yapılan bu başvurular kapsamında konunun ülke genelinde…

değer-kaybı-ankara-avukat-ticaret-avukati

Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartlarında Değişiklik Yapılmasına Dair Genel Şartlar

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: KARAYOLLARI MOTORLU ARAÇLAR ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI GENEL ŞARTLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR GENEL ŞARTLAR MADDE 1 – 14/5/2015 tarihli ve 29355 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartlarına A.1 inci maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir. “A.1/A DAYANAK Bu Genel…

değer-kaybı-ankara-avukat-ticaret-avukati

Marka Olarak “Türkiye” İbaresinin Kullanımı ile İlgili 2021/24 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi

Türkiye Cumhuriyeti Devleti; binlerce yıllık devlet geleneğinin ışığında, kadim Türk milletine yakışır, nitelikli ve değerli çalışmalar gerçekleştirerek milletimizin kültür ve değerlerini muhafaza etmeyi ve yüceltmeyi temel görevlerinden biri olarak kabul etmiştir. Yurt içi ve yurt dışında bu anlayışla sürdürülen çalışmalarda; Türk milletinin köklü tarihinden gelen değerlerine büyük bir özen gösterilerek, “Türkiye” markası ulusal ve uluslararası…

HIV ve Çalışma yaşamıyla ilgili ILO uygulama ve davranış kuralları

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) çalışma hayatına ilişkin standartlara yönelik bildirisini, ayrımcılık karşıtı uygulamaları destekleyecek şekilde yeniledi. Yenilenen bildiri kişilerin HIV statüsünden bağımsız olarak çalışmaya devam etme hakkını teyit ediyor ve çalışanların iş bulma amacıyla HIV taramasından geçmemesinde ısrar ediyor. Standart ayrıca, HIV enfeksiyonuna karşı daha savunmasız olabilecek toplulukların haklarını korumak için hak odaklı bir uygulamaya…

değer-kaybı-ankara-avukat-ticaret-avukati

İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik

İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun 30.11.2021 tarihinde Resmi Gazete’de Yayımlanmıştır. Resmi Gazete’nin 30.11.2021 TARİHLİ sayısında yer alan icra ve iflas kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanununa göre, daha önce bölge adliye mahkemesi ve Yargıtay’ın yetkisinde olan icranın geri bırakılması işlemine icra takibini yapan yerel mahkeme karar verebilecektir.…

İcra ve İflas Kanunu Hakkında Kanun Teklifi

İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi, TBMM Adalet Komisyonu tarafından kabul edildi. Söz konusu Teklif ile  İcra ve İflas Kanunu’nda önemli değişiklikler öngörülüyor. İcra ve İflas Kanunu’nda Yapılacak Önemli Değişiklikler Nelerdir? İcra Mahkemesinin takibin devamı hakkındaki kararı ile, borçlu ile istihkak iddiasında bulunan takip dışı üçüncü kişilerin elinde bulunan…

aldag-hukuk-is-hukuku-danismanlik

Uzaktan Çalışma

İşyeri kavramı Türk Hukuku Mevzuatında, mal veya hizmet üretmek amacıyla maddi olan ve olmayan unsurlar ile çalışanın birlikte örgütlendiği, işverenin işyerinde ürettiği mal veya hizmet ile nitelik yönünden bağlılığı bulunan ve aynı yönetim altında örgütlenen işyerine bağlı yerler ile dinlenme, çocuk emzirme, yemek, uyku, yıkanma, muayene ve bakım, beden ve mesleki eğitim yerleri ve avlu…

Ispat yükünü kaldıran olgu: İKRAR

İkrar kısaca; taraflardan birinin ileri sürmüş olduğu vakıanın diğer tarafça doğru olduğunun bildirilmesidir. Bu bakımdan bir taraf usul işlemi olan ikrar ile taraflar arasında çekişmeli olan vakıa artık çekişmeli olmaktan çıkar ve ispata gerek kalmaz. İkrar edilmiş vakıa için artık ispata gerek kalmadığından, ayrıca ispat için delil gösterilmesi gerekmemektedir. İkrar davanın kabulüne benzese de ikisi…