İcra ve İflas Kanunu Hakkında Kanun Teklifi

İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi, TBMM Adalet Komisyonu tarafından kabul edildi. Söz konusu Teklif ile  İcra ve İflas Kanunu’nda önemli değişiklikler öngörülüyor. İcra ve İflas Kanunu’nda Yapılacak Önemli Değişiklikler Nelerdir? İcra Mahkemesinin takibin devamı hakkındaki kararı ile, borçlu ile istihkak iddiasında bulunan takip dışı üçüncü kişilerin elinde bulunan…

değer-kaybı-ankara-avukat-ticaret-avukati

Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu

8469 DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR KANUNU Kanun Numarası : 4875 Kabul Tarihi :5/6/2003 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 17/6/2003 Sayı : 25141 Yayımlandığı Düstur: Tertip : 5 Cilt : 42 Amaç ve kapsam Madde 1 – Bu Kanunun amacı, doğrudan yabancı yatırımların özendirilmesine, yabancı yatırımcıların haklarının korunması ile yatırım ve yatırımcı tanımlarında uluslararası standartlara uyulmasına, doğrudan yabancı…