hukuki danışman ve avukat el ele tokalaşıyor takım elbise giyen iki adam renkli

Hukuki Danışmanlık Nedir?

Hukuki Danışmanlık Nedir? Avukatların şirketleri veya vatandaşları hukuki konularda bilgilendirmesi hizmetine hukuki danışmanlık denir. Bu hizmet kapsamında avukatlar, danışanlarının hukuki meselelerini çözüme kavuşturmakla görevlidir. Sizler için bu yazımızda hukuki danışmanlık nedir? Sorusunun cevabını derledik. Hukuk Danışmanlarının Görev ve Sorumlulukları Hukuk danışmanlığı yapan avukatların, danışanlarını bilgilendirmenin dışında birçok görev ve sorumluluğu vardır. Bu görev ve sorumlulukları…

7405 Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu

Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu 26 Nisan 2022 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Ankara Ticaret Hukuku Avukatı tarafından bilgilendirmeye yer verilmiştir. Kabul Tarihi: 22/04/2022 BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı; spor kulüpleri, spor anonim şirketleri ve spor federasyonlarının kuruluşu, organları, üst kuruluş…

Vergi Usul Kanunu’nda Değişiklik

7394 Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 15 Nisan 2022 tarihli ve 31810 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Buna göre, İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun kapsamında hakkında…

MİLLETVEKİLİ SEÇİMİ KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

MİLLETVEKİLİ SEÇİMİ KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 6 Nisan 2022 tarihinde Resmi Gazete‘de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Seçim barajını yüzde 10’dan yüzde 7’ye düşüren ‘Milletvekili Seçimi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Barajı yüzde 7’ye indiren kanun, ittifak sistemi ve seçim kurulu üyelerinin belirlenme usulleri de…

Telif Hakları Alanında Meslek Birlikleri Yönetmeliği

Telif Hakları Alanında Meslek Birlikleri Yönetmeliği 07.04.2022 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Ankara Ticaret Hukuku Avukatı tarafından bilgilendirmeye yer verilmiştir. Yönetmeliğe göre eser sahipleri, bağlantılı hak sahipleri ve kitap yayımcıları, ortak çıkarlarını korumak, kanunla tanınmış hakların idaresi ve takibi, alınacak tazminat ve telif ücretlerinin tahsili ile hak sahiplerine dağıtımını sağlamak amacıyla belirlenen alanlarda birden…

Değişiklik: Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile Kat Mülkiyeti Kanunu

Ankara Ticaret Hukuku Avukatı tarafından bilgilendirmeye yer verilmiştir. Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile Kat Mülkiyeti Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (“Kanun”) 1 Nisan 2022 tarih ve 31796 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile Kat Mülkiyeti Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, bazı hükümleri ayrı tutmuş olmakla birlikte, altı ay sonra yürürlüğe…

ÖZEL HASTANELER YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

Ankara Ticaret Hukuku Avukatı tarafından bilgilendirmeye yer verilmiştir. ÖZEL HASTANELER YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 02 Nisan 2022 tarihinde Resmi Gazete‘de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Buna göre: MADDE 1- 27/3/2002 tarihli ve 24708 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özel Hastaneler Yönetmeliğinin 7 nci maddesinin başlığında yer alan “ek kadro tahsisi” ibaresi “kadro devirleri” şeklinde değiştirilmiş, aynı maddenin…

KDV DÜZENLEMESİ

KDV sadeleştirmesi çalışmaları kapsamında temel ihtiyaç maddelerinden konuta, sertifikalı tohum ve fidandan tıbbi cihazlara kadar birçok üründe değişiklik 29.03.2022 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Bu kapsamda tüketicilerin temel ihtiyaç maddelerinden sabun, şampuan, deterjan, dezenfektan, ıslak mendil, tuvalet kağıdı, kağıt havlu, kağıt mendil, peçete ile bebek ve yetişkin bezleri, hijyenik ped gibi ürünlerin satışında KDV oranı yüzde…

Gümrük Kanunu’nda Değişiklikler

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile, 4458 sayılı Gümrük Kanununun bazı maddelerinin uygulanması hakkında kararda değişiklik yapıldı, posta ve hızlı kargo taşımacılığı ile bir gerçek kişiye gelen eşyanın vergi kapsamı ve oranları değişiklik yapıldı. Ankara Ticaret Hukuku Avukatı tarafından bilgilendirmeye yer verilmiştir. Bundan böyle internet üzerinden 1) Kişilerin yaptığı 150 euro altı alışverişler AB’den geliyorsa…

SİGORTACILIK VE ÖZEL EMEKLİLİK DÜZENLEME VE DENETLEME KURULU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ

SİGORTACILIK VE ÖZEL EMEKLİLİK DÜZENLEME VE DENETLEME KURULU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ 9 Mart 2022 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Buna göre tam metin aşağıdadır: Ankara Ticaret Hukuku Avukatı tarafından bilgilendirmeye yer verilmiştir.  BİRİNCİ BÖLÜM Başlangıç Hükümleri Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurulunun çalışma usul…