tüketici-hakem-heyeti-sinirlari

Gelir Vergisi Kanununda Değişiklik

Ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete‘de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Ankara Ticaret Hukuku Avukatı tarafından bilgilendirmeye yer verilmiştir.  Yurt dışında yapılan inşaat, onarım, montaj işleri ile teknik hizmetlerde çalışan hizmet erbabına, fiilen yurt dışındaki çalışmaları karşılığı işverenin yurt dışı kazançlarından karşılanarak yapılan ücret…

Milletlerarası Tahkim Ücret Tarifesi Hakkında Tebliğ

İCRA DAİRELERİ BAŞKANLIĞI YÖNETMELİĞİ

#İCRA DAİRELERİ BAŞKANLIKLARININ KURULUŞ VE GÖREVLERİ İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK 8 KASIM’DA RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANMIŞTIR. Ankara Ticaret Hukuku Avukatı tarafından bilgilendirmeye yer verilmiştir.  – Buna göre, yıllık gelen dosya sayısı 100 bin ve üzeri illerde, Adalet Bakanlığı İcra İşleri Dairesi Başkanlığının teklifi ve bakanın onayıyla yetki çevresi de belirlenmek suretiyle başkanlığa bağlı bir…

ANKARA BATI ADLİYESİ TELEFON NUMARALARI

Ankara Ticaret Hukuku Avukatı tarafından bilgilendirmeye yer verilmiştir. #ANKARA BATI ADLİYESİ AĞIR CEZA MAHKEMELERİ 1. Ağır Ceza Mahkemesi Kalemi 0312 2464079 2. Ağır Ceza Mahkemesi Kalemi 0312 2464253 3. Ağır Ceza Mahkemesi Kalemi 0312 2464150 ANKARA BATI ADLİYESİ ASLİYE CEZA MAHKEMELERİ 1.ASLİYE CEZA MAHKEMESİ 0312 2464719 2.ASLİYE CEZA MAHKEMESİ 0312 2464548 3.ASLİYE CEZA MAHKEMESİ 0312 2464547…

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ 03.11.2022 tarihinde Resmi Gazete‘de yayımlanmış olup, Tebliğ şu şekildedir: Ankara Ticaret Hukuku Avukatı tarafından bilgilendirmeye yer verilmiştir. Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı, 22/5/2021 tarihli ve 31488 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2021/27) ile Çin Halk Cumhuriyeti menşeli 54.07, 58.10,…

Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

‘Dezenformasyonla mücadele düzenlemesi” olarak bilinen Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Ankara Ticaret Hukuku Avukatı tarafından bilgilendirmeye yer verilmiştir. Gerçeğe aykırı bir bilgiyi kamu barışını bozmaya elverişli şekilde alenen yayanlara hapis cezası Kanun’a göre, resmi ilanlar, şartları Basın İlan Kurumu Genel Kurulunca belirlenecek internet haber sitelerinde de yayınlanacaktır.…

2023 Yılı Arabuluculuk Tarifesi

2023 YILI ARABULUCULUK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ 4 Ekim 2022 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Ankara Ticaret Hukuku Avukatı tarafından bilgilendirmeye yer verilmiştir. Amaç, konu ve kapsam MADDE 1- (1) Özel hukuk uyuşmazlıklarının arabuluculuk yoluyla çözümlenmesinde, arabulucu ile uyuşmazlığın tarafları arasında geçerli bir ücret sözleşmesi yapılmamış olan veya ücret miktarı konusunda arabulucu ile taraflar arasında ihtilaf bulunan durumlarda,…

Bankalarca Ticari Müşterilerden Alınabilecek Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ’de değişiklik

Bankalarca Ticari Müşterilerden Alınabilecek Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ’de değişiklik yapılmıştır. ‘BANKALARCA TİCARİ MÜŞTERİLERDEN ALINABİLECEK ÜCRETLERE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ’ 23 Eylül 2022 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Ankara Ticaret Hukuku Avukatı tarafından bilgilendirmeye yer verilmiştir. Buna göre: Bankalar kredi tahsis ve kredi kullandırma süreçlerini iki ayrı alt kalem olarak sınıflandırır. Kredi tahsis…

Hukuki Danışmanlık Ücreti

Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliği – Güncel

21 Eylül 2022 tarihinde, #Tüketici hakem heyetlerinin kurulması ve çalışmasına ilişkin usul ve esasları düzenleyen Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliği Resmi Gazete‘de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Ankara Ticaret Hukuku Avukatı tarafından bilgilendirilmeye yer verilmiştir. Yönetmelikte tüketici hakem heyetlerinin, tüketici işlemleri ile tüketiciye yönelik uygulamalardan doğabilecek uyuşmazlıklara ilişkin başvuruları karara bağlamakla görevli olduğu belirtildi. Tarafların İcra ve İflas…

hukuki-danisman

Vergi İncelemelerinde Yeni Dönem

Ankara Ticaret Hukuku Avukatı tarafından bilgilendirmeye yer verilmiştir. #Vergi incelemesi, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu (“VUK”)’nun 134 ile 141. maddeleri arasında düzenlenen ve mükelleflerin ödemesi gereken vergilerin doğruluğunu araştırıp tespit ederek olası vergi kayıp ve kaçaklarının önlenmesini amaçlayan bir süreçtir. Türkiye’de vergi sistemi mükelleflerin beyanına dayalı olduğundan, beyan edilen vergilerin doğruluğunun saptanması ve eksik beyan…

İkinci el araç satışına sınırlama

Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren ikinci el otomobil satışında 6 ay ve 6 bin kilometre şartı içeren düzenleme hakkında Ticaret Bakanlığı tarafından açıklama yapıldı. Açıklamaya göre, bireysel satışlara kısıtlama getirilmeyecektir. Buna göre; ikinci el kara taşıtı ticaretiyle uğraşanlar, otomobil ve arazi taşıtlarının pazarlanmasını veya satışını ilk tescil tarihinden itibaren 6 ay ve 6 bin kilometre…