değer-kaybı-ankara-avukat-ticaret-avukati

Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu

8469 DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR KANUNU Kanun Numarası : 4875 Kabul Tarihi :5/6/2003 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 17/6/2003 Sayı : 25141 Yayımlandığı Düstur: Tertip : 5 Cilt : 42 Amaç ve kapsam Madde 1 – Bu Kanunun amacı, doğrudan yabancı yatırımların özendirilmesine, yabancı yatırımcıların haklarının korunması ile yatırım ve yatırımcı tanımlarında uluslararası standartlara uyulmasına, doğrudan yabancı…

How To Establish A Company In Turkey

We would like to explain main features and procedures of establishing a company in Turkey. Turkey’s foreign investments policy is based on the principle of equal treatment which entitle foreign investors to have the same rights and liabilities just like domestic investors. Foreign Investors( ”FI”) could establish any form of company set out in the…