Oturma İzni

Ankara Ticaret Hukuku Avukatı tarafından bilgilendirmeye yer verilmiştir. Çalışmak, okumak, iş kurmak, diplomatik sığınma, seyahat etmek ve daha pek çok çeşitli amaçla Türkiye’de kalmak isteyen yabancılar için Türk hukukunda 6 farklı oturma izni türü düzenlenmiştir. Türkiye’de 90 günden fazla bir süre için kalmak isteyen yabancının oturma izni sahibi olması aranır. Aynı şekilde, Türk vatandaşı olmayan…

Milletlerarası Tahkim Ücret Tarifesi Hakkında Tebliğ

Milletlerarası Tahkim Ücret Tarifesi Hakkında Tebliğ

Ankara Ticaret Hukuku Avukatı tarafından bilgilendirmeye yer verilmiştir. Adalet Bakanlığından: MİLLETLERARASI TAHKİM ÜCRET TARİFESİHAKKINDA TEBLİĞ  Konu ve kapsam MADDE 1 – (1) 21/6/2001 tarihli ve 4686 sayılı Milletlerarası Tahkim Kanunu uyarınca, taraflarla hakem veya hakem kurulu arasında ücretin belirlenmesi konusunda anlaşmaya varılamaz veya tahkim anlaşmasında ücretin belirlenmesine ilişkin herhangi bir hüküm bulunmazsa ya da taraflarca…

Uzaktan Sağlık Hizmetlerinin Sunumu Hakkında Yönetmelik

Uzaktan Sağlık Hizmetlerinin Sunumu Hakkında Yönetmelik

Sağlık Bakanlığı’nın Uzaktan Sağlık Hizmetlerinin Sunumu Hakkında Yönetmelik, 10 Şubat 2022 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Ankara Ticaret Hukuku Avukatı tarafından bilgilendirmeye yer verilmiştir. Yönetmelik, sağlık hizmetinin mekândan ve coğrafyadan bağımsız olarak ve çağdaş tıbbî teknolojiye dayanılarak sunulmasına hizmet etmek üzere; uzaktan sağlık hizmetinin kapsamına, uzaktan sağlık hizmeti sunacak sağlık tesislerine izin verilmesine, uzaktan…

Öğretmenlik Kanunu

Öğretmenlik Kanunu

Öğretmenlik Meslek Kanunu, Cumhurbaşkanı’nın onaylamasının ardından Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Ankara Ticaret Hukuku Avukatı tarafından bilgilendirmeye yer verilmiştir. Buna göre: Öğretmenliğin, “eğitim öğretim ve bununla ilgili yönetim görevlerini üzerine alan özel bir ihtisas mesleği” olarak tanımlandığı kanuna göre, öğretmenler bu görevlerini, Türk milli eğitiminin amaç ve temel ilkeleri ile öğretmenlik mesleği etik ilkelerine uygun olarak ifa…

Hukuki Danışmanlık Sözleşmesi Örneği

Hukuki Danışmanlık Sözleşmesi Örneği

Hukuki Danışmanlık Sözleşmesi Ankara Ticaret Hukuku Avukatı tarafından bilgilendirmeye yer verilmiştir. Hukuki danışmanlık hizmeti almak isteyen şirketler için ihtiyaçlarına ve sürece yönelik hukuki danışmanlık sözleşmesi imzalanır. Bu sözleşme tarafların faaliyet alanı kapsamında hak ve yükümlülüklerini düzenleyen sözleşmedir. Danışmanlık hizmetinden yalnızca kurumlar için değil birçok hukuki alanda yararlanılabilir. Danışmanlık Sözleşmesi Çeşitleri Danışmanlık hizmeti birçok faaliyet alanını…

Ticaret Avukatı Ankara

Ticaret Avukatı Ankara

Ticaret Avukatı Ankara Ankara Ticaret Hukuku Avukatı tarafından bilgilendirmeye yer verilmiştir. Ticari yaşam ve ticaret ile alakalı bütün hususlar ticaret hukuku başlığı altında incelenmektedir. Bütün ticari ilişkilerin daha sağlıklı ilerlemesi ticari hukuk alanını kapsamaktadır. Ticaret hukuku üç ana başlıkta incelenir. Bunlar; ticari işletme hukuku, kıymetli evrak hukuku ve ortaklıklar hukukudur. Ticari sorunlar veya konular ile…

Hukuki Danışmanlık Ücreti

Hukuki Danışmanlık Ücreti

Hukuki Danışmanlık Ücreti Ankara Ticaret Hukuku Avukatı tarafından bilgilendirmeye yer verilmiştir. Hukuki danışmanlık günümüzde her şirket için gerekli hale gelmiştir. Özellikle anonim şirketler için zorunludur. Şirketler kuruluş ve yükseliş aşamalarında hukuki danışmanlık hizmeti alarak vergiler, ödeme işlemleri ve kar elde edebilmeleri gibi konularla ilgili bilgi alabilmektedir. Hukuki danışmanlar, bir şirketin hedefleri doğrultusunda en doğru stratejileri…

Arabuluculuk Faaliyeti

Ankara Ticaret Hukuku Avukatı tarafından bilgilendirmeye yer verilmiştir. Arabulucunun faaliyetine göre arabuluculuk, kolaylaştırıcı, değerlendirici ve dönüştürücü arabuluculuk olmak üzere üç şekilde karşımıza çıkar. Kolaylaştırıcı Arabuluculuk (Faciliative Mediation) Ankara Ticaret Hukuku Avukatı tarafından bilgilendirmeye yer verilmiştir. Kolaylaştırıcı arabuluculuk, tarafların uyuşmazlığın çözümünde ortak menfaatlerinin bulunması üzerine yapılandırılmış bir arabuluculuk türüdür ve bizzat taraf katılımı önemlidir. Arabulucu genellikle,…

Akreditifli Ödeme (Letter of Credit) / Export

Ankara Ticaret Hukuku Avukatı tarafından bilgilendirmeye yer verilmiştir. Akreditifli ödeme yöntemi, ithalatçının verdiği talimat doğrultusunda, ithalatçının çalıştığı bankanın belirli bir meblağa kadar ve belirli bir vade için istenilen koşulların yerine getirilmesi ve ihracatçı tarafından ihraç edilen malların ihracına ilişkin belgelerin ibrazı karşılığında ihracatçıya ödeme yapılacağını taahhüt etmesi halinde mümkündür. İthalatçı ve ihracatçı bir bankanın mali…

export

Dış Ticarette Peşin Ödeme / Export

Ankara Ticaret Hukuku Avukatı tarafından bilgilendirmeye yer verilmiştir. Dış Ticarette Peşin ödeme şeklinde mal sevkiyatı gerçekleşmeden önce, ithalatçı mal bedelini ihracatçıya ödemelidir. Mal gönderilmeden önce gerçekleşen ödeme, doktrinde ihracatçı açısından bir kredi ya da avans kabul edilir. İhracatçı peşin ödeme şeklinde herhangi bir risk üstlenmemektedir. Sevkiyatın gecikmesi, malların siparişe uygun olmaması gibi risklerin varlığı sebebiyle…