tüketici-hakem-heyeti-sinirlari

Değişen ÖTV Matrahları

Değişen ÖTV Matrahları: Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) matrah düzenlemesi Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Ankara Ticaret Hukuku Avukatı tarafından bilgilendirmeye yer verilmiştir. Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II) sayılı listede yer alan bazı malların özel tüketim vergisi oranlarına esas özel tüketim vergisi matrahlarının yeniden tespiti hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulmasına, mezkûr Kanunun 12’nci maddesi gereğince karar…

ŞANTİYE ŞEFLERİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından çıkarılan “Şantiye Şefleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” 18 Kasım 2022 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanmıştır. Ankara Ticaret Hukuku Avukatı tarafından bilgilendirmeye yer verilmiştir. Yayımlanan yönetmelik değişikliğinde şantiye şeflerinin; 1500 m2yi geçmeyen 4 iş, 4500 m2yi geçmeyen 3 iş ve 7500 m2yi geçmeyen 2 iş üstlenebilmesine olanak tanınmıştır. TÜİK’in…

tüketici-hakem-heyeti-sinirlari

Gelir Vergisi Kanununda Değişiklik

Ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete‘de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Ankara Ticaret Hukuku Avukatı tarafından bilgilendirmeye yer verilmiştir.  Yurt dışında yapılan inşaat, onarım, montaj işleri ile teknik hizmetlerde çalışan hizmet erbabına, fiilen yurt dışındaki çalışmaları karşılığı işverenin yurt dışı kazançlarından karşılanarak yapılan ücret…

Milletlerarası Tahkim Ücret Tarifesi Hakkında Tebliğ

İCRA DAİRELERİ BAŞKANLIĞI YÖNETMELİĞİ

#İCRA DAİRELERİ BAŞKANLIKLARININ KURULUŞ VE GÖREVLERİ İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK 8 KASIM’DA RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANMIŞTIR. Ankara Ticaret Hukuku Avukatı tarafından bilgilendirmeye yer verilmiştir.  – Buna göre, yıllık gelen dosya sayısı 100 bin ve üzeri illerde, Adalet Bakanlığı İcra İşleri Dairesi Başkanlığının teklifi ve bakanın onayıyla yetki çevresi de belirlenmek suretiyle başkanlığa bağlı bir…

ANKARA BATI ADLİYESİ TELEFON NUMARALARI

Ankara Ticaret Hukuku Avukatı tarafından bilgilendirmeye yer verilmiştir. #ANKARA BATI ADLİYESİ AĞIR CEZA MAHKEMELERİ 1. Ağır Ceza Mahkemesi Kalemi 0312 2464079 2. Ağır Ceza Mahkemesi Kalemi 0312 2464253 3. Ağır Ceza Mahkemesi Kalemi 0312 2464150 ANKARA BATI ADLİYESİ ASLİYE CEZA MAHKEMELERİ 1.ASLİYE CEZA MAHKEMESİ 0312 2464719 2.ASLİYE CEZA MAHKEMESİ 0312 2464548 3.ASLİYE CEZA MAHKEMESİ 0312 2464547…

Oturma İzni

Ankara Ticaret Hukuku Avukatı tarafından bilgilendirmeye yer verilmiştir. Çalışmak, okumak, iş kurmak, diplomatik sığınma, seyahat etmek ve daha pek çok çeşitli amaçla Türkiye’de kalmak isteyen yabancılar için Türk hukukunda 6 farklı oturma izni türü düzenlenmiştir. Türkiye’de 90 günden fazla bir süre için kalmak isteyen yabancının oturma izni sahibi olması aranır. Aynı şekilde, Türk vatandaşı olmayan…

Milletlerarası Tahkim Ücret Tarifesi Hakkında Tebliğ

Milletlerarası Tahkim Ücret Tarifesi Hakkında Tebliğ

Ankara Ticaret Hukuku Avukatı tarafından bilgilendirmeye yer verilmiştir. Adalet Bakanlığından: MİLLETLERARASI TAHKİM ÜCRET TARİFESİHAKKINDA TEBLİĞ  Konu ve kapsam MADDE 1 – (1) 21/6/2001 tarihli ve 4686 sayılı Milletlerarası Tahkim Kanunu uyarınca, taraflarla hakem veya hakem kurulu arasında ücretin belirlenmesi konusunda anlaşmaya varılamaz veya tahkim anlaşmasında ücretin belirlenmesine ilişkin herhangi bir hüküm bulunmazsa ya da taraflarca…

Uzaktan Sağlık Hizmetlerinin Sunumu Hakkında Yönetmelik

Uzaktan Sağlık Hizmetlerinin Sunumu Hakkında Yönetmelik

Sağlık Bakanlığı’nın Uzaktan Sağlık Hizmetlerinin Sunumu Hakkında Yönetmelik, 10 Şubat 2022 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Ankara Ticaret Hukuku Avukatı tarafından bilgilendirmeye yer verilmiştir. Yönetmelik, sağlık hizmetinin mekândan ve coğrafyadan bağımsız olarak ve çağdaş tıbbî teknolojiye dayanılarak sunulmasına hizmet etmek üzere; uzaktan sağlık hizmetinin kapsamına, uzaktan sağlık hizmeti sunacak sağlık tesislerine izin verilmesine, uzaktan…

Öğretmenlik Kanunu

Öğretmenlik Kanunu

Öğretmenlik Meslek Kanunu, Cumhurbaşkanı’nın onaylamasının ardından Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Ankara Ticaret Hukuku Avukatı tarafından bilgilendirmeye yer verilmiştir. Buna göre: Öğretmenliğin, “eğitim öğretim ve bununla ilgili yönetim görevlerini üzerine alan özel bir ihtisas mesleği” olarak tanımlandığı kanuna göre, öğretmenler bu görevlerini, Türk milli eğitiminin amaç ve temel ilkeleri ile öğretmenlik mesleği etik ilkelerine uygun olarak ifa…

Hukuki Danışmanlık Sözleşmesi Örneği

Hukuki Danışmanlık Sözleşmesi Örneği

Hukuki Danışmanlık Sözleşmesi Ankara Ticaret Hukuku Avukatı tarafından bilgilendirmeye yer verilmiştir. Hukuki danışmanlık hizmeti almak isteyen şirketler için ihtiyaçlarına ve sürece yönelik hukuki danışmanlık sözleşmesi imzalanır. Bu sözleşme tarafların faaliyet alanı kapsamında hak ve yükümlülüklerini düzenleyen sözleşmedir. Danışmanlık hizmetinden yalnızca kurumlar için değil birçok hukuki alanda yararlanılabilir. Danışmanlık Sözleşmesi Çeşitleri Danışmanlık hizmeti birçok faaliyet alanını…