tüketici-hakem-heyeti-sinirlari

Değişen ÖTV Matrahları

Değişen ÖTV Matrahları: Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) matrah düzenlemesi Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Ankara Ticaret Hukuku Avukatı tarafından bilgilendirmeye yer verilmiştir. Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II) sayılı listede yer alan bazı malların özel tüketim vergisi oranlarına esas özel tüketim vergisi matrahlarının yeniden tespiti hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulmasına, mezkûr Kanunun 12’nci maddesi gereğince karar…

ŞANTİYE ŞEFLERİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından çıkarılan “Şantiye Şefleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” 18 Kasım 2022 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanmıştır. Ankara Ticaret Hukuku Avukatı tarafından bilgilendirmeye yer verilmiştir. Yayımlanan yönetmelik değişikliğinde şantiye şeflerinin; 1500 m2yi geçmeyen 4 iş, 4500 m2yi geçmeyen 3 iş ve 7500 m2yi geçmeyen 2 iş üstlenebilmesine olanak tanınmıştır. TÜİK’in…

tüketici-hakem-heyeti-sinirlari

Gelir Vergisi Kanununda Değişiklik

Ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete‘de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Ankara Ticaret Hukuku Avukatı tarafından bilgilendirmeye yer verilmiştir.  Yurt dışında yapılan inşaat, onarım, montaj işleri ile teknik hizmetlerde çalışan hizmet erbabına, fiilen yurt dışındaki çalışmaları karşılığı işverenin yurt dışı kazançlarından karşılanarak yapılan ücret…

Milletlerarası Tahkim Ücret Tarifesi Hakkında Tebliğ

İCRA DAİRELERİ BAŞKANLIĞI YÖNETMELİĞİ

#İCRA DAİRELERİ BAŞKANLIKLARININ KURULUŞ VE GÖREVLERİ İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK 8 KASIM’DA RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANMIŞTIR. Ankara Ticaret Hukuku Avukatı tarafından bilgilendirmeye yer verilmiştir.  – Buna göre, yıllık gelen dosya sayısı 100 bin ve üzeri illerde, Adalet Bakanlığı İcra İşleri Dairesi Başkanlığının teklifi ve bakanın onayıyla yetki çevresi de belirlenmek suretiyle başkanlığa bağlı bir…

ANKARA BATI ADLİYESİ TELEFON NUMARALARI

Ankara Ticaret Hukuku Avukatı tarafından bilgilendirmeye yer verilmiştir. #ANKARA BATI ADLİYESİ AĞIR CEZA MAHKEMELERİ 1. Ağır Ceza Mahkemesi Kalemi 0312 2464079 2. Ağır Ceza Mahkemesi Kalemi 0312 2464253 3. Ağır Ceza Mahkemesi Kalemi 0312 2464150 ANKARA BATI ADLİYESİ ASLİYE CEZA MAHKEMELERİ 1.ASLİYE CEZA MAHKEMESİ 0312 2464719 2.ASLİYE CEZA MAHKEMESİ 0312 2464548 3.ASLİYE CEZA MAHKEMESİ 0312 2464547…

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ 03.11.2022 tarihinde Resmi Gazete‘de yayımlanmış olup, Tebliğ şu şekildedir: Ankara Ticaret Hukuku Avukatı tarafından bilgilendirmeye yer verilmiştir. Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı, 22/5/2021 tarihli ve 31488 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2021/27) ile Çin Halk Cumhuriyeti menşeli 54.07, 58.10,…

Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

‘Dezenformasyonla mücadele düzenlemesi” olarak bilinen Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Ankara Ticaret Hukuku Avukatı tarafından bilgilendirmeye yer verilmiştir. Gerçeğe aykırı bir bilgiyi kamu barışını bozmaya elverişli şekilde alenen yayanlara hapis cezası Kanun’a göre, resmi ilanlar, şartları Basın İlan Kurumu Genel Kurulunca belirlenecek internet haber sitelerinde de yayınlanacaktır.…