değer-kaybı-ankara-avukat-ticaret-avukati

Marka Olarak “Türkiye” İbaresinin Kullanımı ile İlgili 2021/24 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi

Türkiye Cumhuriyeti Devleti; binlerce yıllık devlet geleneğinin ışığında, kadim Türk milletine yakışır, nitelikli ve değerli çalışmalar gerçekleştirerek milletimizin kültür ve değerlerini muhafaza etmeyi ve yüceltmeyi temel görevlerinden biri olarak kabul etmiştir. Yurt içi ve yurt dışında bu anlayışla sürdürülen çalışmalarda; Türk milletinin köklü tarihinden gelen değerlerine büyük bir özen gösterilerek, “Türkiye” markası ulusal ve uluslararası…

VERBİS KAYDI için son süreler!

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 16. maddesi uyarınca, kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin, veri işlemeye başlamadan önce Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi’ne (VERBİS) kaydolması gerekmektedir. Buna göre, öncesinde çoğu defa ertelenen ve en son PANDEMİ sürecinde tekrar uzatılan VERBİS kayıt süresi 31.12.2021’e kadar son defa uzatılmıştır. Buna göre: Aşağıdaki kriterleri sağlayanların geç…

covid19-covid-pandemic-gdpr-kvkk-aldaghukuk

KVKK Biyometrik Verilerin İşlenmesinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Bugüne kadar biyometrik veri tanımı en geniş kapsamı ile Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü’nde (“GVTK”) yapılmıştır.  Rehber’de ise bu tanımdan yola çıkılarak biyometrik veriye ilişkin açıklamalar yapılarak uyulması gereken ilkeler anlatılmıştır. BİYOMETRİK VERİ NEDİR? GVTK Madde 4 biyometrik veriyi “Yüz görüntüleri veya daktiloskopik veriler gibi bir gerçek kişinin özgün bir şekilde teşhis edilmesini sağlayan…