Bankalarca Ticari Müşterilerden Alınabilecek Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ’de değişiklik

Bankalarca Ticari Müşterilerden Alınabilecek Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ’de değişiklik yapılmıştır. ‘BANKALARCA TİCARİ MÜŞTERİLERDEN ALINABİLECEK ÜCRETLERE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ’ 23 Eylül 2022 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Ankara Ticaret Hukuku Avukatı tarafından bilgilendirmeye yer verilmiştir. Buna göre: Bankalar kredi tahsis ve kredi kullandırma süreçlerini iki ayrı alt kalem olarak sınıflandırır. Kredi tahsis…

Hukuki Danışmanlık Ücreti

Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliği – Güncel

21 Eylül 2022 tarihinde, #Tüketici hakem heyetlerinin kurulması ve çalışmasına ilişkin usul ve esasları düzenleyen Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliği Resmi Gazete‘de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Ankara Ticaret Hukuku Avukatı tarafından bilgilendirilmeye yer verilmiştir. Yönetmelikte tüketici hakem heyetlerinin, tüketici işlemleri ile tüketiciye yönelik uygulamalardan doğabilecek uyuşmazlıklara ilişkin başvuruları karara bağlamakla görevli olduğu belirtildi. Tarafların İcra ve İflas…

hukuki-danisman

Vergi İncelemelerinde Yeni Dönem

Ankara Ticaret Hukuku Avukatı tarafından bilgilendirmeye yer verilmiştir. #Vergi incelemesi, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu (“VUK”)’nun 134 ile 141. maddeleri arasında düzenlenen ve mükelleflerin ödemesi gereken vergilerin doğruluğunu araştırıp tespit ederek olası vergi kayıp ve kaçaklarının önlenmesini amaçlayan bir süreçtir. Türkiye’de vergi sistemi mükelleflerin beyanına dayalı olduğundan, beyan edilen vergilerin doğruluğunun saptanması ve eksik beyan…

İkinci el araç satışına sınırlama

Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren ikinci el otomobil satışında 6 ay ve 6 bin kilometre şartı içeren düzenleme hakkında Ticaret Bakanlığı tarafından açıklama yapıldı. Açıklamaya göre, bireysel satışlara kısıtlama getirilmeyecektir. Buna göre; ikinci el kara taşıtı ticaretiyle uğraşanlar, otomobil ve arazi taşıtlarının pazarlanmasını veya satışını ilk tescil tarihinden itibaren 6 ay ve 6 bin kilometre…

Acquisition International Awards – Hakkında: Aİ Ödülleri

Leading global law firm Aldag Law&Consultancy received the Most Meticulous Contract Litigation & Business Law Firm – Turkey at The #Acquisition International Awards last week. These awards recognize the firms and individuals driving revolutionary change in the legal market.   Globalde çalışan hukuk firması Aldağ Hukuk&Danışmanlık, geçtiğimiz hafta Acquisition International Awards’da Türkiye’nin En Titiz Sözleşme Davaları ve…

Vergi Mevzuatında Yapılan Değişiklikler

21.07.2022 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan düzenlemeler ile birlikte #vergi mevzuatında bazı önemli değişiklik yapılmıştır ve Ankara Ticaret Hukuku Avukatı tarafından bilgilendirmeye yer verilmiştir. Bu değişikliklerden ilki, gecikme zammı oranının  aylık %2,5’e; tecil faizi oranının ise yıllık %24’e yükseltilmesidir. Diğer bir değişiklik ise Teknoloji Geliştirme Bölgeleri, Ar-Ge ve Tasarım Merkezlerinde çalışanlara sağlanan gelir vergisi stopajı teşvikine ilişkin.…

TMSF’nin Yetkileri Genişletildi

 Ankara Ticaret Hukuku Avukatı tarafından bilgilendirmeye yer verilmiştir. TMSF’nin Yetkileri Genişletilmesi hakkında gelişmelerin de yer aldığı BANKACILIK KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA VE 655 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Ayrıca TMSF’nin yönetiminde de değişikliğe gidilmiş ve yine Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. 6758 sayılı Kanun üzerinde yapılan bir diğer önemli değişiklik de TMSF’nin…

Fiyat Etiketi Yönetmeliğinde Değişiklik

YAKALAMA, GÖZALTINA ALMA VE İFADE ALMA YÖNETMELİĞİ

YAKALAMA, GÖZALTINA ALMA VE İFADE ALMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Ankara Ticaret Hukuku Avukatı tarafından bilgilendirmeye yer verilmiştir. MADDE 1- 1/6/2005 tarihli ve 25832 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yakalama, Gözaltına Alma ve İfade Alma Yönetmeliğinin 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin son cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı bende…

İstanbul Finans Merkezi Kanunu

İstanbul Finans Merkezi Kanunu Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Ankara Ticaret Hukuku Avukatı tarafından bilgilendirmeye yer verilmiştir.   Kanunla, İstanbul Finans Merkezi alanı, İstanbul Finans Merkezinin yönetilmesine ve işletilmesine dair hükümler, İstanbul Finans Merkezinde gerçekleştirilen faaliyetler ve bu faaliyetlere dair teşvik, indirim, istisna ve muafiyetler düzenlenmiştir. Katılımcı belgesi almış finansal kuruluşlar tarafından İFM’de gerçekleştirilen finansal…