Bankalarca Ticari Müşterilerden Alınabilecek Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ’de değişiklik

Bankalarca Ticari Müşterilerden Alınabilecek Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ’de değişiklik yapılmıştır. ‘BANKALARCA TİCARİ MÜŞTERİLERDEN ALINABİLECEK ÜCRETLERE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ’ 23 Eylül 2022 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Ankara Ticaret Hukuku Avukatı tarafından bilgilendirmeye yer verilmiştir. Buna göre: Bankalar kredi tahsis ve kredi kullandırma süreçlerini iki ayrı alt kalem olarak sınıflandırır. Kredi tahsis…

Hukuki Danışmanlık Ücreti

Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliği – Güncel

21 Eylül 2022 tarihinde, #Tüketici hakem heyetlerinin kurulması ve çalışmasına ilişkin usul ve esasları düzenleyen Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliği Resmi Gazete‘de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Ankara Ticaret Hukuku Avukatı tarafından bilgilendirilmeye yer verilmiştir. Yönetmelikte tüketici hakem heyetlerinin, tüketici işlemleri ile tüketiciye yönelik uygulamalardan doğabilecek uyuşmazlıklara ilişkin başvuruları karara bağlamakla görevli olduğu belirtildi. Tarafların İcra ve İflas…

hukuki-danisman

Vergi İncelemelerinde Yeni Dönem

Ankara Ticaret Hukuku Avukatı tarafından bilgilendirmeye yer verilmiştir. #Vergi incelemesi, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu (“VUK”)’nun 134 ile 141. maddeleri arasında düzenlenen ve mükelleflerin ödemesi gereken vergilerin doğruluğunu araştırıp tespit ederek olası vergi kayıp ve kaçaklarının önlenmesini amaçlayan bir süreçtir. Türkiye’de vergi sistemi mükelleflerin beyanına dayalı olduğundan, beyan edilen vergilerin doğruluğunun saptanması ve eksik beyan…

İkinci el araç satışına sınırlama

Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren ikinci el otomobil satışında 6 ay ve 6 bin kilometre şartı içeren düzenleme hakkında Ticaret Bakanlığı tarafından açıklama yapıldı. Açıklamaya göre, bireysel satışlara kısıtlama getirilmeyecektir. Buna göre; ikinci el kara taşıtı ticaretiyle uğraşanlar, otomobil ve arazi taşıtlarının pazarlanmasını veya satışını ilk tescil tarihinden itibaren 6 ay ve 6 bin kilometre…