Bankalarca Ticari Müşterilerden Alınabilecek Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ’de değişiklik

Bankalarca Ticari Müşterilerden Alınabilecek Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ’de değişiklik yapılmıştır. ‘BANKALARCA TİCARİ MÜŞTERİLERDEN ALINABİLECEK ÜCRETLERE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ’ 23 Eylül 2022 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Ankara Ticaret Hukuku Avukatı tarafından bilgilendirmeye yer verilmiştir. Buna göre: Bankalar kredi tahsis ve kredi kullandırma süreçlerini iki ayrı alt kalem olarak sınıflandırır. Kredi tahsis…

Hukuki Danışmanlık Ücreti

Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliği – Güncel

21 Eylül 2022 tarihinde, #Tüketici hakem heyetlerinin kurulması ve çalışmasına ilişkin usul ve esasları düzenleyen Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliği Resmi Gazete‘de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Ankara Ticaret Hukuku Avukatı tarafından bilgilendirilmeye yer verilmiştir. Yönetmelikte tüketici hakem heyetlerinin, tüketici işlemleri ile tüketiciye yönelik uygulamalardan doğabilecek uyuşmazlıklara ilişkin başvuruları karara bağlamakla görevli olduğu belirtildi. Tarafların İcra ve İflas…